Get Adobe Flash player

Rozpis státních zkoušek na oboru Slavistická studia zemí EU v lednu 2019 v příloze

Attachments:
Download this file (Státní zkoušky - leden 2019.doc)Rozpis státních zkoušek SSEU[ ]24 Kb
 

Milé kolegyně, milí kolegové,
studentky a studenti KLKS FF UPa,
prosím, zvažte nabídku účasti na vysoce zajímavé exkurzi pořádané Ústavem historických věd FF UPa.
Jste srdečně zváni, v těchto dnes máte poslední možnost podat přihlášku.
Podrobnosti najdete zde: http://uhv.upce.cz/cs/exkurze-uhv/ .

KLKS, 9. 1. 2019

 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Historicko-literární studia

28. ledna 2019

místnost: EA-12022

9.00

Komise:

doc. PhDr. Vladimír Hrubý, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Mgr. Marta Pató, Ph.D.

Kristýna Trešlová - II. opr. termín – DEKU (BP obhájena)

9:30

Komise:

doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.

PhDr. Antonín K. Kudláč, Ph.D.

Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Aneta Kočová Kudláč/Studený

Tomáš Urbanec Kudláč/Šrámek

Denisa Černá - I. opr. termín KDSE (BP obhájena)

Nikola Davidová - I. opr. termín KDSE (BP obhájena)

Lucie Kaupová - I. opr. termín KDSE (BP obhájena)

13:00

Komise:

doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.

Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

PhDr. Antonín K. Kudláč, Ph.D.

Adéla Jehličková - I. opr. termín DLITT (BP obhájena)

Lukáš Beran - I. opr. termín – HIKUL (BP obhájena)

Zkratky:

DLITT – Srovnávací dějiny literatury a teorie literatury (stará akreditace)

HIKUL – Literární historie a teorie v kontextu (nová akreditace)

DEKU- Dějiny každodennosti a dějiny umění (stará akreditace)

KDSE – Každodennost v kontextu dějin střední Evropy

Attachments:
Download this file (19_leden.doc)19_leden.doc[ ]26 Kb
 

KROKY ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (pro studenty HLS a SSEU-HIST):

2. ročník

Ve druhém ročníku studenti vybírají z katedrové nabídky témat bakalářských prací, která bývá zveřejněna během prosince (Stag-Moje studium). Co nejdříve po výběru tématu si student prostřednictvím e-mailu domluví úvodní osobní schůzku s příslušným vedoucím práce (v čase konzultačních hodin). Vedle témat nabízených vyučujícími mají studenti možnost přicházet i s vlastními nápady(k tomu by však mělo docházet pouze výjimečně – pokud skutečně nebude vyhovovat nic ze zveřejněné nabídky). V takových případech se ovšem předpokládá, že potenciálního vedoucího BP student osloví s jasně vymezeným tématem, precizně formulovaným cílem, nástinem metodologie a se zprávou o dostupnosti relevantní odborné literatury.

Ve stagu se následně k vybranému tématu přihlásí.

Do 15. března musí všichni studenti zajít za vedoucím této práce a dohodnout se na podrobnostech, podle nichž vedoucí práce sám dodělá a upřesní vlastní zadání. Pokud se student s vedoucím práce osobně nesejde, téma mu nebude zadáno!

Tisk Zadání BP ze STAGu zajistí paní sekretářka a studenti si jej u ní vyzvednou v zimním období 3. ročníku.

Děkanem a vedoucím katedry podepsaný formulář Zadání je součástí vazby bakalářské práce.

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

V Pardubicích dne 5. 1. 2016

 

KLKS pořádá pro studenty a pedagogy FF UPa předvánoční BURZU KNIH.

Své knihy si k prodeji či výměně můžete vzájemně nabídnout

ve čtvrtek 20. prosince během celého dne (10 - 15 hod.), EA 11022.

Podrobnosti a doprovodný program naleznete v přiložené pozvánce.

Všichni přátelé čtení vítáni!

Attachments:
Download this file (Plakat Burza_web.jpg)Plakat Burza_web.jpg[ ]551 Kb
 
plakat_Lovecraft_II_web
 
Srdečně zveme na křest básnické sbírky naší studentky Anety K. Plškové.
Attachments:
Download this file (pardubický křest.jpg)pardubický křest.jpg[ ]345 Kb
 
V době od 24. 11. do 1. 12. 2018 odpadají přednášky, semináře a konzultační hodiny dr. Ivo Říhy. Důvod: zahraniční pracovní cesta.
 
Více článků...