Get Adobe Flash player

Doc. Radek Malý bude k dispozici pro udělování atestací do indexů a přípdné konzultaceve své pracovně dne 7.6. 2017 od 8.30 do 9.00.