Get Adobe Flash player

Bakalářské a diplomové práce bude paní sekretářka Hladíková vybírat každý den od 09:00 do 14:00 hod a v pátek 30.06. do 12:00 hod ve své kanceláři EA 12037. Práce musí být nahraná ve stagu (to  je podmínka k zapsání odevzdání práce do indexu).