Get Adobe Flash player

Ještě do 31. srpna 2017 budou platit stávající podmínky studia na FF UPa, od 1. září dojde k mnohým změnám. Vyplývají z počátku platnosti nového Studijního řádu FF UPa (dostupný je na intranetu).
Prověřte důkladně, zda budete splňovat podmínky postupu do dalších ročníků dle jeho pravidel, případně, zda vám nová úprava studijních pravidel nezkomplikuje studium.Mimo jiné bude mnohem obtížnější prodlužování studia (proveďte to tedy prosím v průběhu července a srpna), všechny povinně volitelné předměty nabydou povahy povinných předmětů (požádat o změnu povinně volitelných předmětů s nadějí na kladný výsledek je také možné provést pouze do konce srpna).
Zkomplikují se také opakované zápisy předmětů.
V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na studijní oddělení FF UPa.