Get Adobe Flash player

KROKY ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (pro studenty HLS a SSEU-HIST):

2. ročník

Ve druhém ročníku studenti vybírají z katedrové nabídky témat bakalářských prací, která bývá zveřejněna během prosince (Stag-Moje studium). Co nejdříve po výběru tématu si student prostřednictvím e-mailu domluví úvodní osobní schůzku s příslušným vedoucím práce (v čase konzultačních hodin). Vedle témat nabízených vyučujícími mají studenti možnost přicházet i s vlastními nápady(k tomu by však mělo docházet pouze výjimečně – pokud skutečně nebude vyhovovat nic ze zveřejněné nabídky). V takových případech se ovšem předpokládá, že potenciálního vedoucího BP student osloví s jasně vymezeným tématem, precizně formulovaným cílem, nástinem metodologie a se zprávou o dostupnosti relevantní odborné literatury.

Ve stagu se následně k vybranému tématu přihlásí.

Do 15. března musí všichni studenti zajít za vedoucím této práce a dohodnout se na podrobnostech, podle nichž vedoucí práce sám dodělá a upřesní vlastní zadání. Pokud se student s vedoucím práce osobně nesejde, téma mu nebude zadáno!

Tisk Zadání BP ze STAGu zajistí paní sekretářka a studenti si jej u ní vyzvednou v zimním období 3. ročníku.

Děkanem a vedoucím katedry podepsaný formulář Zadání je součástí vazby bakalářské práce.

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

V Pardubicích dne 5. 1. 2016