Get Adobe Flash player

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti - možnost přijetí do následujících dvou dvouletých magisterských studijních programů s výukou v angličtině, u nichž je možné žádat o stipendium.

Celý článek...

 
Zájemci o tvůrčí psaní se mohou v přiloženém dokumentu podívat na jednu konkrétní příležitost, jak uplatnit své texty a případně vlastní psaní ještě vylepšit.
Attachments:
Download this file (Škrabodílny_pravidla.pdf)Škrabodílny_pravidla.pdf[ ]125 Kb
 

VÝSLEDKY TESTU Z POETIKY – TELI

 

  1. Poznámky ke správnému řešení:

SYNEKDOCHA je skutečně založena na kvantitativních vztazích uvnitř obrazného pojmenování, zpřesnění však spočívá v důrazu na vztah celku a části, respektive jednotného a množného čísla, např. „pod rodnou střechou“, „kam vkročí jeho noha“, „čteme Čapka“ aj.

SYNESTÉZIE JE ZÁMĚNA SMYSLOVÝCH POČITKŮ, např. „světlý tón“, jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů moderní obraznosti, nalezli bychom ho ovšem již ve středověkém básnictví.

PŘESAH se týká přesunu mezi veršovou syntaktickou rovinou verše, nejde o pouhé „pokračování verše na jiném řádku“.

ASONANCE je shoda samohlásek (!) na konci veršů, jde o tzv. neúplný rým, obvyklý v lidové poezii, ale třeba také v básních poetistických.

SYLABICKÝ A TÓNICKÝ VERŠ (veršový systém) se liší důrazem na slabičnost nebo přízvučnost metra, v tomto směru se také do sebe odlišují jednotlivé jazyky, proto jsou jejich veršové systémy mezi sebou často obtížně převoditelné, pro českou poezii je typický kombinovaný verš sylabotonický…

  1. V testu NEUSPĚLI a k dalšímu kolu se dostáví následující avataři, termín viz

stag: Enigma, VMDPDP, NAUŠ (=D.Š), Packal, st35499, Štír, veraliz, st35514, 985, Simba, Asper, Gedžitka, Skřítek, Repetent, Lesní duch = celkem 15 neuspělo, přesto jde o dosud nejlepší výsledek v historii testu!

 

Mgr. Jiří Studený, Ph.D., KLKS

 
V příloze najdete rozpis státních zkoušek oboru SSEU v zimním termínu 2011-12.
Attachments:
Download this file (SSEU - rozpis SZZ leden 2012.doc)SSEU - rozpis SZZ leden 2012.doc[ ]11 Kb
 
V příloze najdete vypisovaná témata bakalářských prací pro současné studenty druhého ročníku obou našich oborů, HLS i SSEU.
 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací studentů oboru Historicko-literární studia proběhnou ve čtvrtek 2. února 2012. Podrobný rozpis najdete v příloze.

Attachments:
Download this file (HLS - rozpis SZZ - zima 2012.doc)HLS - rozpis SZZ - zima 2012.doc[ ]23 Kb
 

390143_10150406698772452_120519837451_8476382_729908368_nČeská a světová veřejnost se v těchto dnech loučí s Václavem Havlem jako s neobyčejně statečným a nonkonformním, skutečně nekonvenčním člověkem, my si ho však chceme na stránkách naší katedry z pochopitelných důvodů připomenout především jako osobitého literáta. Nabízíme Vám proto ke čtení dva z jeho nejznámějších textů, které si lze představit jako jakési krajní, vzájemně se doplňující póly jeho autentického lidství, totiž na jedné straně odvahu vysmát se naší vlastní každodenní jalovosti a povrchnosti, jíž neodvratně podléháme za každého režimu, na straně druhé pak přirozenou hloubavost kriticky smýšlejícího člověka, jímž Václav Havel za všech okolností a do posledního dechu byl.

Stopa žádného lidského života se nedá ničím změřit, dokonce ani ohlasem všeobecně obdivovaného díla ne, na to je každý lidský život příliš komplexní a mnohostranný, takže jej nelze nijak dodatečně ohradit, či snad dokonce jednou provždy definitivně projasnit a zabezpečit. Sám Václav Havel to ostatně věděl jako málokdo druhý a ve svých esejích a dramatech tuto poněkud nepohodlnou a nepříjemnou pravdu v různých formách zas a znovu vyjadřoval, možná tedy právě v tom spočívá jeho odkaz, jehož se zde prostřednictvím dvou jeho textů můžeme alespoň letmo dotknout.

 

http://www.vaclavhavel-library.org/

 


(Foto: Facebook, Miro Žbirka)

Attachments:
Download this file (Audience.pdf)Audience.pdf[ ]182 Kb
Download this file (Moc bezmocných.pdf)Moc bezmocných.pdf[ ]453 Kb
 
Zde naleznete v příloze problémové okruhy k diskusi nad prózou Jáchyma Topola Výlet k nádražní hale. Otázky si stáhnětě a přes Vánoce promyslete své vlastní reakce a komentáře.
 
Více článků...