Get Adobe Flash player
Zde naleznete v příloze problémové okruhy k diskusi nad prózou Jáchyma Topola Výlet k nádražní hale. Otázky si stáhnětě a přes Vánoce promyslete své vlastní reakce a komentáře.
 

Všichni účastníci čtvrtečního semináře TELI přijdou vybaveni textem zadané Nerudovy povídky. Pokud knihu Malostranské povídky nevlastníte, stáhněte se text se studijních materiálů na stagu a vytiskněte! Jiří Studený

 

Studentům 2. ročníků oborů HLS a SSEU

Témata bakalářských prací budou vyvěšena na nových webových stránkách katedry a na nástěnce u sekretariátu v týdnu po 19. prosinci 2011.

Studenti mohou následně vybírat z vypsané nabídky a poté kontaktovat příslušného vedoucího práce, nebo mohou oslovit některého z členů KLKS s vlastním návrhem tématu.

Veškeré informace o žádoucím tematickém zaměření bakalářské práce a o postupu jejího zadání najdete zde:

http://klks.upce.cz/index.php/studium/statni-zkouky/zavrene-prace

Vyplněný a vedoucím zkontrolovaný formulář „Návrh zadání bakalářské práce“ (rovněž ke stažení na stránkách katedry) je třeba předložit na sekretariát katedry do konce března 2012.

vedení KLKS

13. 12. 2011

 

Výuka dr. Říhy bude v plném rozsahu zahájena od pondělí 28. 11. 2011. Vyzýváme studenty, aby se dostavili do přednášek a seminářů dle řádného rozvrhu.

Předměty SBCP a DISE neproběhnou v čase uvedeném v rozvrhu. Studenti zapsaní do těchto kurzů k dr. Říhovi se dostaví k úvodní skupinové konzultaci do pracovny EA-12036 ve středu 30. 11. ve 14 hodin.

vedení KLKS

 

!!! Všem studentům povinných kurzů vedených dr. Říhou !!!


Vyzýváme studenty kurzů CELI1, TRAD a ÚCS19, aby se v týdnu od 7. do 11. listopadu 2011 dostavili do výuky dle řádného rozvrhu. Formou diskuse vedené zastupujícím vyučujícím z KLKS proběhne kontrola plnění domácích studijních úkolů zadaných na měsíc říjen. Účast všech studentů je povinná.

Dr. Říha se na fakultu vrátí pravděpodobně ve druhé polovině listopadu, termín ještě bude upřesněn (budou osloveni i posluchači přihlášení na kurzy LIFI1, SBCP a DISE).

Následně předloží studentům nabídku blokové výuky na konci semestru - jako náhradu za svou nepřítomnost.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

vedení KLKS

26. 10. 2011

 
Na základě dotazů studentů ohledně plnění předmětu UFIL upřesňujeme, že s ohledem na akademický rok, kdy se stal tento předmět povinnou součástí studijních plánů (2009-2010), bude studijní oddělení požadovat splnění atestace z UFIL u studentů, kteří zahájili studium v tomto roce a později (tedy letošní třetí ročník a nižší). Studenti, kteří zahájili své studium dříve, jej mít splněný nemusejí.
 

Předmět KLKS/DPKP1 (Dramaturgie a produkce kulturního pořadu), jehož garantem je dr. Ivo Říha, probíhá řádně dle rozvrhu pod vedením zastupující lektorky. Tímto vyzýváme všechny přihlášené studenty, aby se na příští seminář dostavili.

 Vedení KLKS

7. 10. 2011

The teaching subject DPKP has started according the schedule!

The teaching subject KLKS/DPKP1 (Dramaturgy and Production of Cultural Programmes), supervised by Dr. Ivo Říha, has started according to regular schedule under the guidance of substitute lecturer. All enrolled students are invited to take part in the seminare starting the next date!

KLKS Department

7th October 2011

 
Letošní realizace předmětu SSE1 bude probíhat společně pro studenty obou modulů navazujícího magisterského studia, které zajišťuje naše katedra. Vyučujícím předmětu je doc. Vladimír Novotný.
 
Více článků...