Get Adobe Flash player

Zajímavá nabídka praxe HLS - najdete zde.

 

Absolventi semináře TPSA1 si mohou napsat o komentáře ke svým textům na mou univerzitní adresu.

 

Dovolím si konstatovat, že většina přečtených textů příliš kreativní nebyla. Nenechte se, prosím, lapit poněkud přízemní postobrozeneckou, postdekadentní, postkomunistickou a postundergroundovu šedí České kotliny! Klíčem k proměně estetického pohledu na svět je odvaha číst současné české a světové autory a překračovat konvenční meze běžného myšlení...

 

S přáním studijních úspěchů v dalších předmětech zdraví Mgr. Jiří Studený, Ph.D.   

 

Všechny odevzdané návrhy zadání bakalářských témat HLS byly schváleny, vzhledem k personálním změnám v rámci KLKS si nová témata musí nalézt jen kolegyně Velcová a kolega Buchtela. Následujícím krokem bude vyplnění podkladu pro oficiální zadání, které provedou studenti společně s vedoucími svých prací do konce září 2011, nutnou podmínkou zůstává adekvátní znění anglického překladu názvu práce, tuto část kontroluje dr. Studený. Je tedy nezbytné kontaktovat příslušné vyučující a společně vytvořené zadání přenést do příslušného formuláře, přičemž do elektronické verze lze zadávat pouze formulace obsahově a formálně správné!

 
ITÁLIE
Fotografická soutěž na téma „Všichni lidé jsou svobodní a rovní“ vypsaná nadací „Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost“
Hlásit se mohou všichni, které zajímá dané téma.
Uzávěrka: 31. července 2011
 
TCHAJ-WAN
Stipendia nabízená soukromou universitou I-Šou pro bakalářské studium
Uzávěrka :     15. srpna 2011
 

Studentům 3. ročníku oboru HLS:
NOVÉ TEMATICKÉ OKRUHY ke státní závěrečné zkoušce ze srovnávacích dějin literatury a teorie literatury najdete zde.