Get Adobe Flash player

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Historicko-literární studia

2. února 2017 (čtvrtek)

místnost: EA-12022

10.00

Komise:

doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
Mgr. Martina Halířová, Ph.D.

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Martina Hlaváčková (Louč / Říha) vše, včetně obhajoby (řádný termín)

Veronika Limberská (Studený / Malý) - vše, včetně obhajoby (řádný termín)

Kateřina Staňková (Kudláč / Studený) - vše, včetně obhajoby (řádný termín)

Darja Vičíková (Studený / Martínková) - vše, včetně obhajoby

2. února 2017 (čtvrtek)

místnost: EA-12022

14.30

Komise:

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Veronika Chválová - 1. opr. termín - KUST + DLITT – modul KULTURNÍ STUDIA - bp. obhájena

Ilona Cemperová – 1. opravný termín DEKU + DLITT - bp. obhájena

Jaroslava Daňhová – 1. opravný termín – DEKU - bp. obhájena

Veronika Klírová - 1. opr. termín - DEKU - bp. obhájena

6. února 2017 (pondělí)

místnost: EA-12027

12.00

Komise

Prof. PhDr. Milena Lenderová, Csc.

Doc. PhDr. Vladimír Hrubý

Mgr. Marta Pató, Ph.D.

Šárka Tobiášková- 2. opr. termín -DEKU

Attachments:
Download this file (HLS - SZZ únor 2017.doc)HLS - SZZ únor 2017.doc[ ]26 Kb
 

Studentům 3. roč. bakalářských oborů katedry literární kultury a slavistiky:

OPRAVA údaje o termínu vyzvedávání vytištěných "Zadání BP" - termín se posouvá takto:

do 15. ledna 2017 nechť si každý student zkontroluje správnost a úplnost údajů uvedených v Zadání BP ve STAGu (název, zásady pro vypracování, seznam doporučené literatury). Pokud bude cokoli potřeba upravit, nechť neprodleně kontaktuje vedoucího BP.
Posléze proběhne ještě celková kontrola na úrovni katedry. Finální podoba vytištěných + vedoucím katedry a děkanem fakulty podepsaných Zadání BP bude k vyzvednutí u paní sekretářky Hladíkové od 1. března 2017.

Studenti, kteří jdou ke státní zkoušce v jarním termínu (konec května), odevzdávají hotovu BP do konce března. Studenti, kteří jdou ke státní zkoušce v letním termínu (konec srpna), odevzdávají hotovou BP do konce června.
Práce se odevzdává sekretářce katedry ve dvou tištěných exemplářích: do jednoho je třeba všít originál "Zadání BP", do druhého kopii.
Zároveď je nutné nahrát elektronickou verzi hotové BP v pdf do STAGu.

KLKS, 15. 12. 2016

 

Milé kolegyně, milí kolegové,
studenti bakalářských oborů zajišťovaných FF UPa,

fakulta získala štědrou finanční podporu pro realizaci projektu mezinárodních studentských mobilit, v jehož rámci bude vybraným studentům FF UPa umožněno vycestovat na tříměsíční studijní pobyt na Bělehradské univerzitě v Srbsku.
Projekt je určen studentům filologických, případně historických oborů (pouze bc.).
Výjezdy se uskuteční v době od jara 2017 do léta 2018.
Zájemci o zařazení do výběrového řízení nechť vyplní jednoduchý on-line formulář zde: https://studenti.upce.cz/studium/studium-staze/erasmus/prihlaska.html , a to nejpozději do úterý 20. 12. 2016.

Případným uchazečům (resp. těm, kteří o své účasti zatím jen uvažují) podá podrobné informace o projektu Ivo Říha, člen KLKS FF UPa, v pondělí 19. 12. 2016 v době od 12:00 do 13:30 hod. v pracovně EA-12036.

KLKS, 14. 12. 2016

 
Vzhledem ke své účasti na pravidelném zasedání fakultního senátu musím zrušit své konzultační hodiny dne 12. prosince 2016; děkuji za porozumění, Jiří Studený.
 

https://www.youtube.com/watch?v=DcUbsf8d4n8

 
Metro_2033_web
 

Milé kolegyně, milí kolegové,

ve středu 7. prosince 2016 bude hostem katedry literární kultury a slavistiky FF UPa pan docent Erik Gilk z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (http://www.kb.upol.cz/katedra/clenove_katedry/Gilk_Erik.html).
Pozvánku s podrobnostmi k jeho přednášce o díle Michala Ajvaze najdete v příloze této zprávy.

KLKS, 1. 12. 2016

Attachments:
Download this file (docent GILK - Ajvaz 7-12-2016.pdf)docent GILK - Ajvaz 7-12-2016.pdf[ ]83 Kb
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vzhledem k pracovní cestě na Slovensko se tento týden nekoná výuka ani konzultace dr. Kozára.

Děkuji za pochopení

Aleš Kozár

 
Více článků...