Get Adobe Flash player

Vážení přátelé,
v úterý 18. 10. 2016 bude hostem KLKS FF UPa paní doktorka Aleksandra PAJĄK z Opolské univerzity. Téma její přednášky spolu s údajem o čase a místě konání najdete v příloze této zprávy.

KLKS, 13. 10. 2016

 

Z důvodu účasti na vědecké konferenci odpadá ve čtvrtek 13. 10. 2016 výuka M. Kouby.

Děkuji za pochopení!

 
barvy_textu

Ve středu 26. října proběhne v knikovně KLKS kolokvium a následný workshop, v jehož rámci si knihovnu pod vedením Mgr. Zuzany Martínkové zvelebíme. Všichni studenti jsou srdečně zváni! 

 

Výuka doc. Malého se ve dnech 5. a 10. října z důvodu účasti vyučujícího na konferenci nekoná. Náhradní program bude studentům zaslán mailem.

Děkuji, s pozdravem Radek Malý

 

Předmět SSE1:

Studetni 1. roč. navazujícího magisterského studia oboru Kulturní dějiny, modulů Dějiny literární kultury a Kulturně historická slavistika se zapisují na Specializační seminář I (SSE1) k panu doc. Poslednímu.
Výuka probíhá skupinově dle řádného rozvrhu (středa 13:00 - 14:30, EA-12024).

KLKS, 30. 9. 2016

 

Literární čtvrtletník Partonyma (www.partonyma.cz) připravuje nové dvojčíslo. V souvislosti s tím otevírá možnost publikace autorům prózy a poezie, ale také autorům odborných textů, esejí a recenzí.

Tématy jsou „Meze textu/Meze prostoru“. A co témata zahrnují? V prvním případě texty intermediální, či výrazně intertextuální, případně studie, recenze a eseje na takové texty.

Ve druhém případě jde především o autory žijící/tvořící mimo svou domovinu či jinak kosmopolitní autoři. Vedle toho otevíráme prostor překladům, především odborným a esejistickým textům o překladech a od překladatelů.

Vymezení témat je – jako již tradičně – ovšem volnější a širší, než zde uvádíme.

Texty redakci zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (prosíme autory, aby si prostudovali podrobnější informace k rozsahu a formátu zasílaných prací, umístěné na webu www.partonyma.cz). Redakce časopisu texty zhodnotí a po autorské uzávěrce (stanovena na 14. 2. 2017) autory informuje, zda budou jejich texty v časopise otištěny.

 

Z důvodu zahraničního pobytu bude výuka dr. Říhy zahájena až v úterý 4. 10. 2016.
Veškeré informace k náplni jednotlivých přednášek a seminářů budou studentům sděleny po návratu vyučujícího.

KLKS, 20. 9. 2016

 

Studenti třetího ročníku,

seminář SBCP si každý zapisuje v zimním semestru ke konzultantovi své práce.

Seminář BCPR si zapisují jen studenti, kteří se chystají práci odevzdat v listopadu tohoto roku a obhájit v lednu. Ostatní si BCPR zapíšou standardně až v letním semestru (seminář vypisuje k dr. Kouba a dr. Pató).

 
Více článků...