Get Adobe Flash player

Vážení přátelé,
na pozvání Fakulty filozofické UPa a Divadla 29 zavítá do Pardubic v úterý 24. 4. 2018 vzácný host: spisovatel Jáchym Topol. Čtení z jeho nového románu Citlivý člověk proběhne v uvedený den v D29 (Svaté Anežky České 29) od 19 hodin.
Všichni studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice jsou srdečně zváni (vstup zdarma).
Plakát s podrobnostmi je zde: https://www.dropbox.com/s/bo7imt5kri0mlme/topol_a4_3.pdf?dl=0 .

Za FF UPa: Pavel Panoch a Ivo Říha

 

Vážení studenti, 

ve středu 25. 4. proběhne výuka v terénu v Praze.

Z Pardubic pojedeme vlakem ČD v 6:38 nebo vlakem společnosti RegioJet v 6:47, sraz v Praze na Hl. nádraží před prodejnou Billa v 7.45. Sraz všech nejpozději v 8:30 před LA PNP (STRAHOVSKÉ NÁDVOŘÍ 1/132, Praha). 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-literarnim-archivu/

Marta Pató. 


 

Nabízíme letní kurz tvůrčího psaní na zámečku Slatina u Jevišovic (cca 20 km od Znojma).

Jde o sebereflektivní, nikoliv terapeutickou práci... jak už vyplývá z obsahu dostupném na tomto odkazu:

http://www.galerie1602.cz/index.php/fotogalerie-akci

Vřele doporučujeme k posílení osobnosti, otužení mysli a nenásilnému rozšíření vědomí...

Za organizátory JIŘÍ STUDENÝ aka Dr. Krejzyberd

 

TERAPIE V POSTMODERNĚ... to zní hodně dobře, navíc právě postmoderní přístup zásadně změnil celou oblast psychologie (psychiatrie aj.); GAUDIA to prostě umí... zdravá KREATIVNÍ VIZE nemůže vyrůst bez adekvátních psychologických kompetencí:

http://www.psychoterapie-vycvik.cz/cz/ochutnavky/

http://www.psychoterapie-vycvik.cz/cz/ochutnavky/ 

 

Vážení přátelé,
v rámci dlouhodobé spolupráce s Bělehradskou univerzitou přivítá katedra literární kultury a slavistiky FF UPa v úterý 17. dubna 2018 několik vzácných hostů. Tímto Vás srdečně zveme do Dačického domu v Kutné Hoře - podrobnosti najdete v příloze této zprávy.

za KLKS: Ivo Říha

 
Z důvodu zahraniční návštěvy na KLKS v pondělí 9. 4. 2018 odpadají konzultační hodiny dr. Říhy.
 

Vážené dámy, vážení pánové,

v pondělí 9. 4. 2018 navštíví katedru literární kultury a slavistiky FF UPa dvě kolegyně z Filologické fakulty Opolské univerzity.

Paní doktorka Marta Malanowska-Statkiewicz připravila pro studenty naší polonistiky seminář s názvem "Česká a polská zvukomalebná slovesa s významem jídla a pití v rámci slovotvorné čeledi" (9. dubna od 13:00 hod. v učebně EA-10026).

Paní doktorka Aleksandra Pająk nabídne studentům 1. ročníku oboru HLS přednášku s názvem "Válka roku 1866 pohledem Vladimíra Körnera" (9. dubna od 16:30 hod. v učebně EB-01024).

Srdečně zváni jsou též studenti jiných oborů a všichni akademičtí pracovníci.

Za KLKS: Ivo Říha

 

Srdečně zveme na přednášku prof. Jaromíra Lindy z bělehradské univerzity na téma

Od Devotyho ke Koniášovi. Prameny k východočeské hymnografii.

Ediční příprava kancionálu východočeské rodiny Volných z 1. poloviny 18. století.

Přednáška a navazující seminář si klade za cíl seznámit přítomné s kancionálem duchovních písní východočeské ovčácké rodiny Volných z 1. poloviny 18. století, jehož nejstarší verze byla nalezena v Muzeu východních Čech v Hradci Králové; jeden z mladších rukopisů je uložen v pardubickém muzeu. V úplnosti nebyl kancionál nikdy vydán, dosavadní edice jsou torzovité a nespolehlivé. Texty písní představují jeden z nejsvéráznějších literárních projevů 18. století, a to nejen osobnostmi autorů – rodiny Volných z okolí Chlumce nad Cidlinou. Písně se vymykají z obvyklé hymnologické produkce středního období i svou poetikou a dalšími výrazovými prostředky, mj. častým používáním akrostichů a chronogramů.

Přednáška (10. 4.) je koncipována jako úvod do studia východočeské hymnografie 17. a 18. století, v semináři (17. 4.) bychom ve skupinách pracovali přímo s texty (každá skupina by měla mít svůj notebook) se budeme věnovat vlastní ediční přípravě textu, zpracovávání edičních a věcných poznámek, zachycení různočtení, emendací textů, autorskou a chronologickou atribucí písní.

Základní literatura:

BÄUMKER, Wilhelm: Das katholische Kirchelied in seinem Singweisen I-III, Freiburg 1883, 1886, 1891;

BOŽAN, Jan Josef: Slaviček rájský (ed. J. Malura, P. Kosek), Brno 1999;

ČERNÝ, Jaromír: Soupis hudebních rukopisů Muzea v Hradci Králové in: Miscellanea musicologica 19, 1966;

DUCREUX, Marie-Elisabeth: Hymnologia Bohemica 1588-1764. Cancionnaires tchéques de la Contre-reforme, Paris 1981;

JIREČEK, Josef: Hymnologia Bohemica. Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII. století, Praha 1878;

KOŘÁN, Ivo: Víra v písničkách ovčáků Volných in: Česká literatura 3, 1997, s. 227-247;

MICHNA z Otradovic, Adam: Básnické dílo. Texty písní 1647-1661 (ed. M. Čejka), Praha 1999;

ŠKARKA, Antonín: Hymnorum thesaurus Bohemicus - jeho plán a realizace in: Půl století českého písemnictví, Praha 1986, s. 73-89;

ŠKARKA, Antonín: Kapitoly z české hymnologie in: Půl století českého písemnictví, Praha 1986, s. 190-302.

Přednáška a seminář proběhnou v úterý 10. a 17. dubna od 17 do 19 hodin, EB 01024.  

Attachments:
Download this file (Devoty_Konias_www.pdf)Devoty_Konias_www.pdf[ ]135 Kb
 
Více článků...