Get Adobe Flash player
Doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 
Narozena:  6.11.1942 v Praze
Bydliště:Jiráskova 1712, Pardubice, PSČ 53002
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Studium:Studovala na FF UP v Olomouci obor český jazyk – dějepis (1959-1964).
 
Další kvalifikace:1971 PhDr FF UP Olomouc (školitel prof. PhDr. M.Komárek, DrSc.)
                              1986 CSc.  FF UK Praha  (školitel prof. K.Hausenblas, DrSc.)
                              1999 habilitace na FF UK Praha
 
Zaměstnání:Působila jako učitelka na ZDŠ ve Velké Bystřici a v Olomouci (1964-1976), poté nastoupila na katedru českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1976-2010). Od roku 2002 vyučuje  na FF Univerzity Pardubice.Přednáší stylistiku, rétoriku a metody interpretací uměleckých textů.
 
Pedagogická činnost na KHV: Český jazyk v komunikační praxi I-III
                                                    Stylistika
                                                    Rétorika v dějinách komunikace
 
Charakteristika  publikační a další odborné činnosti: V publikační a veřejné přednáškové činnosti se zaměřuje především na autorský styl (např. Mácha, Tyl, Němcová, Novalis, Neruda, Čapek, Perutz, Šrámek, Pavel, Páral, Hrabal, Vančura, Durych, Šotola, Smoljak-Svěrák atd.), na typologii dialogu v próze a na didaktické aspekty interpretace uměleckých textů). Publikovala v časopisech Naše řeč, Česká literatura, Svět literatury, Stylistyka (Polsko), Slavica Pragensia, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura, v konferenčních a fakultních sbornících, ale i v regionálních časopisech (Chrudimské listy, Rodným krajem) a v denním tisku. Na PdF UHK založila časopis Češtinář a patnáct let pracovala jako jeho šéfredaktorka. Posuzuje doktorské a habilitační práce, granty (GAČR a FRVŠ), lektoruje učebnice a odborné publikace.