Get Adobe Flash player
Vystudovala bohemistiku a hungaristiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.: 1997 a Mgr 2004). Absolvovala doktorské studium na Ústavu slavistiky FF MU v Brně – obor Teorie areálových studií (Ph.D.: 2013).
Oborová specializace: česká literatura ve středoevropském kontextu, teorie a praxe překladu.
Zaměstnání:
Od roku 2008 na Filozofické fakultě UPa jako lektorka kurzů češtiny pro cizince.
V letech 1997-2007 působila jako lektorka českého jazyka na budapešťských univerzitách (ELTE a PPKE v Budapešti) a na  Filozofické fakultě Univerzity v Szegedu jako lektorka českého jazyka a literatury, kde vedla také literárně-historické semináře a semináře o středoevropském filmu.
Pedagogická činnost na KLKS:
Česká literatura ve středoevropském kontextu
Starší česká literatura
Světová literatura
Výběr z publikační činnosti
  • studie, odborné články:
• Pató M., Pospíšil I.:
Možnosti a úskalí česko-maďarské komparatistiky v rámci středoevropského areálu..
Areálová slavistika a dnešní svět : monografie z filologicko-areálových studií, Tribun EU, Brno, s. 187-192, (2010), ISBN 978-80-7399-987-2.
 
• Může Sándor Márai za to, že je Maďar? In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech.  Masarykova univerzita, Brno 2010, s. 119-121, ISBN 978-80-210-5300-7;
Publikováno též v maďarštině: Tehet-e Márai arról, hogy magyar? V literárním měsíčníku maďarské Obce spisovatelů Magyar Napló, 4/2009, s. 60-61. 113-119. ISSN 0865291.
• Dětství jako obraz ztracené měšťanské idyly. In Martina Halířová. Od početí ke školní brašně. Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2008. od s. 165-178, 270 s. ISBN 978-80-87151-01-3.
• Sándor Márai i Karel Čapek - autorzy prozy mieszczańskiej?
In Joanna Goszczyńska. Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniowej, Uniwersitet Warszawski, 2008. od s. 338-352, 386 s. ISBN 978-83-60938-24-9.
 
• Šafařík in Novi Sad. In Ferincz, Farkas Baráthi, Majoros. Bulgarian Language and Literature in Slavic and Non-Slavic Contexts. Szeged : JATEPress, 2008. od s. 154-159, 233 s. ISBN 978-963-482-864-8.
 
• Historický román redivivus. Maďarská historická próza na počátku tisíciletí. In Tahy 2008: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2008, s. 119-121. ISBN 978-80-86818-75-7; ISSN 1802-8195.
 
• Hrabalova kniha P. Esterházyho a recepce B. Hrabala v Maďarsku.
In Zachová, Poslední, Víška. Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. od s. 72-78, 264 s. ISBN 80-7041-692-0.
 
• (společně s J. Dršatovou) Vyjádření zdvořilosti ve společenském a historickém kontextu střední Evropy. In Język i literatura czeska w interakcji ? Český jazyk a literatura v interakci.Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2006. s. 33 – 41. ISBN 83-920312-7-X. též http://www.osu.cz/ffi/kcl/index.php?kategorie=34641&id=2762
 
In Híd 2006/10, 74-82. Újvidék/Novi Sad. (YU) ISSN 0350-9079. též: http://www.hid.rs/archivum.php?page=23
  • popularizační články:
• „Clověk vytváří těsnou, dá se říct tělesnou vazbu“ (Rozhovor s Péterem Nádasem o deformacích jazyka, smetaně jak husí játra, Ladislavu Fuksovi, tanatologických studiích a plané hrušni na zahradě) In Souvislosti 2/2010. s.65-71. ISSN 0862-6928.
 
• Nádas Péter csehországi fogadtatásáról [O české recepci Pétera Nádase] In Magyar Lettre Internationale 2010/11. Tél. S. 75-77. ISSN 0866-692X.
 
• Trapná, ale naše. Snění o střední Evropě. In A2 kulturní týdeník, 45/2008. S. 6. ISSN 1801-4542. Též: http://www.advojka.cz/archiv/2008/45/trapna-ale-nase
 
• Máriho krásné prózy. Souvislosti 2/2006, s. 270-274. ISSN 0862-6928.
  • recenze:
 
  • (Gyula Illyés: Divotvorný vůl a jiné maďarské pohádky, přeložila Kateřina Horváthová)
iLiteratura.cz (25. 5. 2009)
 
• Maďarsko z letadla (Yudit Kiss: Léto, kdy otec zemřel). In Host 10/2010. s. 74-75. ISSN 1211-9938.
 
• Vášeň utrpení. (Darvasi, László: Legenda o kejklířích se slzami.)
Host3/2009, s. 89-90. ISSN 1211-9938.
 
  • překlady uměleckých textů:
Zsuzsa Rakovszky: Stín hada (kapitoly z románu)
  1. Souvislosti 1/2007, s. 84-92. Též http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=564
 
Ádám Bodor: Nezformulovaná očekávání – S Ádámem Bodorem o Sedmihradsku, literatuře a svobodě. In A2 3/5 (4.2. 2009), s. 24-25.
 
Attila Bartis: Bohumil aneb Příběh s chlebovými drobky (povídka) In: Protimluv 1-2/2008, s. 40-42.
 
Erzsébet Juhász: Temešvár, nicht wahr?(Kapitola z románu) In: Souvislosti 1/2009, s. 85-93.
Bálint Harcos: Naivní rostlina. (úryvek z románu) In: Protimluv, revue pro kulturu 3/2009, s. 35-36.
Eszter Szakácsová: Jakkoliv napíšu (báseň) In Texty 42/2006. s. 22. Též: http://www.inext.cz/texty/PDF/texty42.pdf
Péter Nádas: Kertészovo dílo a jeho téma(Kertész munkája és a témája). (esej) In
Souvislosti r. 13 (2002), č. 3/4, str. 316. 
  • jiné:
Kompakt útiszótár – cseh. (Česko-maďarský slovník na cesty), Maxim Könyvkiadó, Szeged 2007. 256 stran. ISBN :9639624610.