Get Adobe Flash player

Narozen: 24. 2. 1975

Bydliště: Bukovka

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

FB: zde

Academia.edu: zde

Studia:

 • 1993-1998 studium oboru český jazyk a literatura na FF UK, Praha
 • 1996-2001 studium oboru slovinský jazyk a literatura na FF UK, Praha
 • 2001-2007 doktorandské studium oboru Slovanské literatury, zaměření slovinská literatura, FF UK, Praha

Odborné zaměření:

 • Dějiny slovinské literatury; česko-slovinské kulturní vztahy; literární překlady ze slovinštiny

Zaměstnání:

 • učitel ČJ-dějiny kultury-AJ-VPT, SOŠ CR, Pardubice
 • od 2007 odborný asistent FF Upce

Pedagogická činnost na KLKS:

předměty slovinského modulu: SLUV, SLSR, SLLI, ZSL2, SLJ1, SLJ2, SLJC, ALTS, SLKS, LIKO, SLFL, PSLOF

Publikační činnost (výběr):

- knižní překlady

 • Repar, Primož. Alchymie srdečního pulsu. Protimluv, Ostrava 2015. ISBN 978-80-87485-28-6.
  Haiku antologija. Apokalipsa, Ljubljana 2014. 
 • Rožanc, Marjan. Demon Iva Daneva. Apokalipsa, Ljubljana 2013. ISBN: 9789616894234.
 • Feri Lainšček: Nedotknutelní. Dauphin, Praha 2013.
 • Goran Vojnović: Čefurji raus! Dauphin, Praha 2011.
 • Lojze Kovačič: Křišťálový čas. Kniha Zlín, Zlín 2010.
 • Krajiny za slovy. Antologie slovinské poezie 60.-90. let. BB Art, Praha 2008 (eds. F. Benhart, Aleš Kozár).
 • Kovačič, Lojze: Příběhy z malovaných úlů. Dauphin, Praha 2007.
 • Glavanová, Polona: Noc v Evropě. FRA, Praha 2007.
 • Osojnik, I.: V tobě ožiju. Nakladatelství Marek Turňa, Zlín 2005.
 • Lainšček, F.: Halgato. Dauphin, Praha 2004.
 • Bartol, V.: Alamut, Albatros, Praha 2003.
 • Promlky času. Větrné mlýny, Brno (ed. F. Benhart, 2003, překlad tří povídek)
 • Vně hranic. Společnost přátel jižních Slovanů. Brno 2002. (ediční příprava + překlad tří povídek a doslovu)

- odborné texty

 • Poezie slovinského expresionismu. Univerzita Pardubice 2015.
 • Bukovka v proměnách času. 650 let. Obec Bukovka, Bukovka 2015.
 • Tvorba českých spisovatelek ve slovinském kontextu a v překladech. In ŘÍHA, Ivo - STUDENÝ, Jiří (eds.). Sedm statečných. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. Pardubice, Vydavatelství Univerzity Pardubice 2015, s. 90-110. ISBN 978-80-7395-959-3.
 • Slovinská toponyma v českém jazykovém prostředí. OperaSlavica, Brno: Masarykova univerzita, XXIII, 2013, č. 4, s. 232-237. ISSN1211-7676.
 • Kulturní politika – Slovinsko. Tvar 2013/15, s. 12. ISSN 0862-657 x.
  Nová média a některé formy vlastenectví a nacionalismu v současném Slovinsku. In Kouba, Miroslav, Magincová, Dagmar, Říha, Ivo (eds.). Kontexty propagandy. Univerzita Pardubice 2012, s. 152. ISBN 978-80-7395-515-1.
 • Překlady ze slovinské literatury posledních dvaceti let v českém kulturním kontextu. In Alenka Jensterle-Doležalová (ed.), Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Monografie = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. Monografija. Praha : Národní knihovna ČR-Slovanská knihovna, 2011, s. 189-198. ISBN 978-80-7050-604-2
 • Literární obraz přistěhovalců z republik bývalé Jugoslávie u Slovinců. Konference Dialog kultur IV., Hradec Králové, 19. a 20. 1. 2011.
 • Rychlík, Jan, a kol.: Dějiny Slovinska. NLN Praha 2011. ISBN 978-80-7422-088-9.
 • Kouba, Miroslav, Kozár, Aleš. Jihoslovanské literární avantgardy: přehledová studie. Tahy 2011, č. 7-8, s. 14-48. ISSN 1802-8195.
 • Tabu v povídkách Lojze Kovačiče. Slavica Litteraria 2011, č. 2, s. 39-44. ISSN 1212-1509.
 • Czech educational system after 1989: Secondary and Tertiary Education System Changes and their Impact on Slavistics. In: Challenges for Foreign Philologies. Part I.: The Bologna Process and New Curricula. ATH, Bialsko-Biala 2011, s. 92-98. ISBN 978-83-904037-4-8.
 • Dvacet let slovinského písemnictví v Čechách a na Moravě. Tahy 2010, č. 5-6, s. 81-94. ISSN 1802-8195.
 • Otázka areálovosti v esejistice Františka Benharta. In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU, Brno 2010, s. 61-66. ISBN 978-80-7399-987-2.
 • Slovinské reálie. http://slorealie.upce.cz– 2010.
 • Otázka areálovosti v esejistice Františka Benharta. Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU, Brno 2010, s. 61-66
 • Rekonstrukcija interpretacije razvoja slovenske literature  v prevajalskem opusu Františka Benharta. In: Vloge središča – konvergenca regij in kultur. Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana 2010, s. 351-357.
 • Překlady ze slovinské literatury posledních dvaceti let v českém kulturním kontextu.  Vzájemným pohledem (Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století). 4.-5. 11. 2010, Praha, Národní knihovna.
 • Trubarovo léto ve Slovinsku (esej); Tahy – literárněkulturní ročenka, 2009, s. 217¨
 • Multikulturnost: jukstapozicija ali determinacija – sodobna slovenska in češka poezija. Slovenščina med kulturami. 19. slovenski slavistični kongres – Slovinština mezi kulturami. 19. slovinský slavistický kongres, Klagenfurt/Celovec a Bleiburg/Pliberk, Rakousko, 2.-4. 10. 2008; Zbornik Slavističnega društva Slovenije 19., Slovenščina med kulturami. Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije, 2008
 • Probleme pri pouku književnosti na čeških srednjih šolah. Obdobja 25. Ljubljana 2006. Konference Obdobja 25. Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2008. sborník Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. (=název sborníku) Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2008.
 • K prostoru v díle Zofky Kvederové. In: Zofka Kvedrova (1878-1926): Recepce její tvorby ve 21. století. Slovanská knihovna, Praha 2008.
 • Prostor v poeziji Antona Podbevška. Apokalipsa č. 97-98-99/2006, s. 312-326.
 • Srečko Kosovel. Apokalipsa č. 81/2004, s. 51. (viz Delo, Književni listi 8. 9. 2004, s. 12)
 • Slovenska književnost na Češkem. In: 39. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2003, s. 141.
 • Samomluva na konci propité noci. Host 2003/10, s. 45-46.
 • Aktualizace jazykové normy v překladu (France Prešeren v českém překladu Josefa Hiršala). In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca V., Spisy FF MU s. 338. MU Brno 2002, s. 202.
- recenze