Get Adobe Flash player

Tvůrčí setkání českých a slovinských spisovatelů

 

phoca_thumb_l_2011-11_zc20sm_cz20in20sk20107V rámci svého česko-slovenského turné navštívila 7. 11. 2011 Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice skupina slovinských literátů a překladatelů. Ve spolupráci s Katedrou literární kultury a slavistiky se při této příležitosti zrodila myšlenka uspořádat literární překladatelskou dílnu, kterou dopoledne vedli Tatjana Jamnik, slovinská básnířka a překladatelka z češtiny a polštiny (oceňován je především její překlad Fuksova Spalovače mrtvol, ale také próz Alexandry Berkové, Pavla Brycze či Miloše Urbana), a Aleš Kozár, slovenista a překladatel ze slovinštiny (např. prózy Lojze Kovačiče, Feri Lainščka, Vladimira Bartola, Polony Glavanové či nejnověji Gorana Vojnoviće). Výjimečným zážitkem byla zejména osobní účast překládaných autorů, kteří tak napomohli s vysvětlením obtížných partií textu a přispěli komentáři k pochopení svého způsobu psaní, takže studenti získali bezprostřední zkušenost s tímto druhem umělecké a překladatelské tvůrčí činnosti, která si ve své komplexnosti ničím nezadá se složitostí vědeckého bádání.

Ještě týž den v podvečer se uskutečnil česko-slovinský literární večer v pardubickém divadle Exil, moderovaný znovu Tatjanou Jamnik a Alešem Kozárem, během něhož vystoupili slovinští básníci Iztok Osojnik, Tomislav Vrečar a písničkářka Ksenija Jus, na druhé straně pak mladá česká básnířka Jana Orlová, absolventka našich historicko-literárních studií, respektive básník Jiří Studený ve svém autorském převleku za Dr. Krejzybera. V intimním a domáckém prostředí divadla zazněly texty všech zúčastněných slovinských literátů v originále i českých překladech, mluvené slovo svými folkovými šansony zpestřovala Ksenija Jus.

Překladatelská dílna a následující literární večer se uskutečnily díky spolupráci pardubické Katedry literární kultury a slavistiky a Kulturně-uměleckého sdružení Police dubové z Lublaně. Celé setkání, které probíhalo ve spontánně přátelské a tvořivé atmosféře, obohatilo novými zkušenostmi jak studenty, tak i ostatní zúčastněné. Nastoupenou cestou bychom se rádi na katedře dále ubírali, neboť jsme přesvědčeni o tom, že soustavná práce na slavistickém, stejně tak jako literárněkulturním poli se bez živého doteku s předmětem našeho badatelského zájmu neobejde. Ostatně je ve všech okolních, kulturně rozvinutých zemích samozřejmým a nikým nezpochybňovaným předpokladem, že literatura a její odborná reflexe tvoří nedělitelnou jednotu. Těšíme se tudíž z možnosti , že zmíněné setkání otevřelo nové obzory spolupráce mezi uměním a vědou na naší fakultě.


Fotogalerii z akce najdete zde.