Get Adobe Flash player

Dne 10. května 2012 navštívil katedru literární kultury a slavistiky jun.prof. Tomasz Derlatka, Ph.D. z Ústavu sorabistiky Univerzity v Lipsku, aby proslovil přednášku pod názvem Literatura serbołużycka i kaszubska po roku 1989: stan i perspektywy rozwojowe. Ve svém vystoupení se zaměřil na tzv. malé literatury, jež jsou v přímém sousedství či integrálním kontaktu s literárním procesem polským a jimiž se naše pracoviště zabývá jen okrajově. Na konkrétních příkladech ilustroval základní sociokulturní aspekty, které v období po roce 1989 determinují vývojové linie lužickosrbského a kašubského literárního života.

Několik snímků z této návštěvy najdete ve Fotogalerii na stránkách KLKS.