Get Adobe Flash player

Ve čtvrtek 11. října 2012 se na pardubickém zámku konalo vědecké sympozium věnované populární literatuře, tedy oblasti odborně stále poměrně málo frekventované. Pořadateli sympozia byly katedra literární kultury a slavistiky FF UPa a Východočeské muzeum v Pardubicích. Vedle členů zmíněné katedry (dr. Miroslav Kouba, dr. Antonín Kudláč, doc. Vladimír Novotný, doc. Petr Poslední, dr. Jiří Studený) na sympoziu aktivně vystoupili také dr. Jan Dlask (FF UK Praha) a odborníci ze zahraničí – prof. Tomasz Derlatka (Universität Leipzig) a dr. Marta Cobel-Tokarska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa), mezi hosty jsme přivítali rovněž dr. Pavla Janáčka, ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Referáty a následná diskuse shrnuly základní současné koncepce výzkumu populární literatury včetně jejich aplikace na konkrétní literární materiál, nejen z české, ale i z dalších slovanských či neslovanských literatur. Nutno ještě podotknout, že od roku 1989 bylo toto sympozium teprve třetím vědeckým setkáním v českém prostředí, věnovaným problematice populární literatury. Program byl završen autorským čtením dvou předních současných českých spisovatelů populární literatury, Petry Neomillnerové a Leonarda Medka. Celá akce se těšila značné pozornosti publika, zejména z řad studentů Fakulty filozofické UPa. Ve Fotogalerii si lze prohlédnout snímky.Materiály ze sympozia se stanou základem kolektivní monografie, která vyjde v roce 2013.

Fotogalerie z akce je k pohlédnutí zde.