Get Adobe Flash player

V rámci akcí konaných u příležitosti 120 let vydávání Lidových novin navštívil katedru literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pan Jiří Peňás – literární kritik a vedoucí kulturní rubriky „Lidovek“.

Dne 27. března 2013 se sešel se zhruba čtyřiceti studenty bakalářského oboru Historicko-literární studia, kterým nejprve povyprávěl o nejdůležitějších a nejzajímavějších momentech svého dvacetiletého působení v české žurnalistice (v Lidových novinách, v Respektu a posléze opět v Lidových novinách) a poté reagoval na četné dotazy.

Pro uvedené auditorium byl vzácný host pozván vedením katedry literární kultury a slavistiky zcela záměrně: do profilu absolventa oboru Historicko-literární studia je totiž zahrnuta i způsobilost pracovat v různých typech médií, nejen regionálních. Stěžejní odbornou oblastí, na níž je studijní plán tohoto oboru vystavěn, je přitom literární kultura. A právě Jiří Peňás je v kulturní rubrice Lidových novin tím, kdo průběžně otevírá otázky literárněhistorické a stejně tak problémy aktuální literární produkce; soustavně se věnuje – mimo jiné – recenzování knižních novinek. Dotazy studentů proto směřovaly především do těchto míst: zajímavá a v mnoha směrech jistě přínosná debata se stočila k problematice reflexe vývoje českého polistopadového písemnictví v evropském kontextu. Studenty přirozeně zajímala rovněž podoba běžného provozu v jednom z našich největších deníků, ptali se na možnosti spolupráce mladého, začínajícího novináře (absolventa VŠ) s takovýmto typem periodika atp.

Setkání bylo příjemné a inspirativní i pro samotného hosta – soudě podle textu, který uveřejnil na svém blogu LN (článek Zubři z Pardubic aneb Osudová houžev; publikováno na www.lidovky.cz dne 3. dubna 2013):

http://www.lidovky.cz/penas-zubri-z-pardubic-aneb-osudova-houzev-f2g-/nazory.aspx?c=A130403_214636_ln_domov_vsv

Fotogalerie z akce - zde

Ivo Říha, 2. 5. 2013