Get Adobe Flash player

rozhlasInterview s vedoucím katedry dr.Ivem Říhou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na následujících odkazech:

20. ledna 2013 - odkaz na soubor mp3

19. května 2013 - odkaz na soubor mp3

 

Partonyma_logo_small2

Partonyma je východočeský tematický literární čtvrtletník, který sdružuje nejen regionální literární tvůrce, ale i výtvarníky, fotografy aj. Sestává ze dvou hlavních částí, jež se věnují odborné esejistice a vlastní literární tvorbě. Třetí část, již tvoří korespondenční rozhovory s literárními tvůrci je součástí pouze tištěného čísla.Časopis byl založen na přelomu let 2011 a 2012 jakožto pardubický literární časopis a v jeho vedení se dosud vystřídali dva šéfredaktoři z řad studentů Historicko-literárních studijích na FF UPa: Martin Ťopek a Lukáš Vavrečka. První číslo na téma Underground vyšlo na jaře roku 2012. V průběhu léta 2012 se Partonyma rozrostla z periodika pardubického na východočeské. V tištěné podobě je možné Partonymu nalézt ve vybraných knihovnách a centrech literární kultury po celých Východních Čechách a Vysočině. Partonyma je úzce spjata se Střediskem východočeských spisovatelů a Katedrou literární kultury a slavistiky.

Paralelně s časopisem vycházejícím tiskem i elektronicky byla spuštěna internetová revue (http://www.facebook.com/Partonyma), kde se objevují aktuality z literárně-kulturního dění především v regionu, pozvánky a fotografie z autorských čtení atd.

Časopis vydává nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec.

Redakci můžete kontaktovat na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Váce informací naleznete na webovém portálu: http://partonyma.cz/

 

Zatraceně málo cigaret

cigarety 

Ani zarytí odpůrci kouření (mezi něž se hrdě počítám) by neměli přehlédnout sborník literárních textů (básní a krátkých próz) Zatraceně málo cigaret (Brno 2009), který pod laskavou patronací doc. Oldřicha Kašpara připravili studenti a studentky druhého ročníku historicko-literárních studií (jmenovitě Barbora Hakenová, Kamila Klímová, Barbora Kubátová, Jarmila Lejčková, Iveta Nováková, Štěpánka Pitterová, Martin Rejman, Romana Vaňková a Lukáš Bína v čestné roli editora svazku). Zajímavá a místy příjemně provokativní směska rozmanitých autorských stylů je doprovázena stejně různorodým výtvarným doprovodem spřízněných talentů (Adéla Vitásková, Petr Wagner, Jiří Žídek, Tereza Rýdlová, Terezie Dörrerová, Petr Haken aj.), takže by v žádném případě neměla uniknout Vaší čtenářské pozornosti.

 

To ostatně ani nehrozí, stačí se podívat na obálku s uhrančivou zelenou příšerou!

 

Vydáno nákladem autora, Brno 2009

 ***

Privátprivat

Pardubice 2011. ISBN 978-80-254-9247-5

Vydáno vlastním nákladem, vydala TLUPa, Na Krétě 140, Lázně Toušeň

Attachments:
Access this URL (http://klks.upce.cz/images/Privat_text.pdf)Privat_text.pdf[ ]5534 Kb
Access this URL (http://klks.upce.cz/images/Zatracene_text.pdf)Zatracene_text.pdf[ ]5954 Kb
 
Nově založený studentský časopis s názvem STUDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ má plánovaný rozsah 30 stran (15 listů) A5, redakce počítá s periodicitou dvakrát za rok, přesněji květen a listopad.
 
Hlavním obsahem STUDENTSKÉHO ZAMYŠLENÍ budou studentské práce z oblasti humanitních oborů zřizovaných pardubickou univerzitou. Témata příspěvků nejsou nijak omezená, záleží na osobních zájmech každého studenta. Texty zájemců budou předkládány redakční radě, přičemž časopis bude zároveň prezentován jako zpravodaj STUDENTSKÉHO HISTORICKÉHO KLUBU UPA. Ten byl po dohodě s vedením FF UPA obnoven k 11.11. 2009.

Celý článek...

 

Zatraceně málo cigaret – studentský literární sborník je na světě!

 

Ani zarytí odpůrci kouření (mezi něž se hrdě počítám) by neměli přehlédnout sborník literárních textů (básní a krátkých próz) Zatraceně málo cigaret (Brno 2009), který pod laskavou patronací doc. Oldřicha Kašpara připravili studenti a studentky druhého ročníku historicko-literárních studií (jmenovitě Barbora Hakenová, Kamila Klímová, Barbora Kubátová, Jarmila Lejčková, Iveta Nováková, Štěpánka Pitterová, Martin Rejman, Romana Vaňková a Lukáš Bína v čestné roli editora svazku). Zajímavá a místy příjemně provokativní směska rozmanitých autorských stylů je doprovázena stejně různorodým výtvarným doprovodem spřízněných talentů (Adéla Vitásková, Petr Wagner, Jiří Žídek, Tereza Rýdlová, Terezie Dörrerová, Petr Haken aj.), takže by v žádném případě neměla uniknout Vaší čtenářské pozornosti.

 

To ostatně ani nehrozí, stačí se podívat na obálku s uhrančivou zelenou příšerou!

K doptání a sehnání u všech dobrých (jmenovaných) autorů!

Attachments:
Access this URL (http://klks.upce.cz/images/Zatracene_text.pdf)Zatracene_text.pdf[ ]5954 Kb
Download this file (ZMC_obálka.pdf)ZMC_obálka.pdf[ ]1694 Kb
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
aktuální rozhovor Bc. VERONIKY TRESTROVÉ, absolventky oboru Historicko-literární studia, s nakladatelem PAVLEM MERVARTEM, který spolupracuje s Katedrou literární kultury a slavistiky FF UPa (např. vydávání ročenky TAHY), najdete zde:
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové
rozhovor Bc. VERONIKY TRESTROVÉ, absolventky oboru Historicko-literární studia, se spisovatelem JÁCHYMEM TOPOLEM (deník Právo, 10. února 2011) najdete zde: