Get Adobe Flash player
Nově založený studentský časopis s názvem STUDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ má plánovaný rozsah 30 stran (15 listů) A5, redakce počítá s periodicitou dvakrát za rok, přesněji květen a listopad.
 
Hlavním obsahem STUDENTSKÉHO ZAMYŠLENÍ budou studentské práce z oblasti humanitních oborů zřizovaných pardubickou univerzitou. Témata příspěvků nejsou nijak omezená, záleží na osobních zájmech každého studenta. Texty zájemců budou předkládány redakční radě, přičemž časopis bude zároveň prezentován jako zpravodaj STUDENTSKÉHO HISTORICKÉHO KLUBU UPA. Ten byl po dohodě s vedením FF UPA obnoven k 11.11. 2009.
Další rubriky budou pokrývat různé aktuální potřeby studentů fakulty, především by však měly sloužit k výměně zkušeností ze studia. Připravovány budou též rozhovory s vyučujícími a zástupci vedení na různá témata, například historická výročí apod.       
 
Zájemci o spolupráci s časopisem STUDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ se mohou obrátit na kontaktní osobu, jíž je Enčo Minčev, nebo se informovat přímo na webu STUDENTSKÉHO HISTORICKÉHO KLUBU UPA na adrese http://shkpardubice.webnode.cz