Get Adobe Flash player

Historicko-literární studia:

BRUKNER, Josef, FILIP Jiří, Větší poetický slovník. Praha 1968; Poetický slovník. Praha 1997.

LEHÁR, Jan, STICH, Alexandr, JANÁČKOVÁ, Jaroslava, HOLÝ, Jiří, Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998 (a novější vydání).

Lexikon české literatury. Praha, sv. 1 1985; sv. 2/1 a 2/2 1993; sv. 3/1 a 3/2 1999; sv. 4/1 a 4/2 2008.

MACHALA, Lubomír, PETRŮ, Eduard a kol., Panorama české literatury (Literární dějiny od počátků do současnosti). Olomouc 1994.

NÜNNING, Ansgar (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury. Koncepce, osobnosti, základní

pojmy. Brno 2006.

WELLEK, René, WARREN Austin, Teorie literatury. Olomouc 1996.

Slavistická studia zemí EU – Historie:

Slavistika:

DOROVSKÝ, Ivan a kol., Slovník balkánských spisovatelů. Praha 2001. (úvodní studie)

HLADKÝ, Ladislav, Slovinsko. Praha 2010.

KOSMAN, Marceli, Dějiny Polska. Praha 2011.

KOZÁR, Aleš, Slovinské reálie. (http://slorealie.upce.cz). 2010.

MARTÍNEK, Jiří, Bulharsko, Praha 2009.

MANOLOVA-MOTEJLOVÁ, Marija a kol., Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů : antologie komentovaných textů I. - II. Praha - Sofia 2005 - 2007.

RYCHLÍK, Jan, Dějiny Bulharska. Praha 2000.

RYCHLÍK, Jan a kol., Dějiny Slovinska. Praha 2011.

ŘEZNÍK, Miloš, Polsko, Praha 2002.

ŠTĚPÁN, Ludvík, Slovník polských spisovatelů. Praha 2000.

ŠTĚPÁN, Ludvík, Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury I. Brno 2005.

VITOŇ, Jan, Stará polská literatura. I, Středověk - Renesance. Praha 1999.

VITOŇ, Jan, Stará polská literatura. II, Baroko. Praha 2001.

Historie:

ČAPKA, František, Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha 2010 (4. oprav. a dopl. vydání).

ČORNEJ, Petr a kol., Dějiny zemí Koruny české I, Praha – Litomyšl 2003.

BĚLINA, Pavel a kol., Dějiny zemí Koruny české II, Praha – Litomyšl 2003.

Velké dějiny zemí Koruny české I-XV, Praha – Litomyšl 1999-2011.

Dějepis pro gymnázia a střední školy 1-4, různá vydání

cs    en    bg    pl    sl
twitter_logo

Manuál literární kultury 2016

Manuál literární kultury ve verzi 2016 stahujte zde 

Web Homér 21

Vokolkovské jaro 2017

Právě vyšlo

Partonyma - nové číslo!!

Studentské sborníky