Get Adobe Flash player

V akademickém roce 2010/2011 byly v rámci magisterského studijního oboru Kulturní dějiny otevřeny nové moduly Dějiny literární kultury, Kulturně historická slavistika a Péče o kulturní dědictví.
První a druhý z uvedených modulů vnímáme především jako možnost pro absolventy naší katedrou zajišťovaných bakalářských oborů HLS a SSEU pokračovat na FF UPa v magisterském studiu v úzké provázanosti s náplní studia bakalářského.
 
Základní informace ke studijním plánům těchto dvou nově otevřených modulů najdete na stránkách KLKS v sekci „Úvod“.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu magisterského programu (dle oficiálních materiálů k akreditaci):
 
- modul Dějiny literární kultury:
Předložení (spolu s přihláškou) a obhájení projektu diplomové práce na téma dějiny literárních institucí a vývoje sociálních rolí účastníků literárního života, při nástupu ke studiu ukončené bakalářské studium programu z oblasti historických věd, filologie či jiných příbuzných humanitních a společenskovědních oborů
- modul Kulturně historická slavistika:
Předložení (spolu s přihláškou) a obhájení projektu diplomové práce na téma z kulturně historické slavistiky, při nástupu ke studiu ukončené bakalářské studium slavistického či příbuzného oboru
 
Projekt diplomové práce
(podává se současně s přihláškou k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia oboru Kulturní dějiny):
 
Projekt v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran musí obsahovat:
- vymezení tématu
- jasnou formulaci cíle práce
- metodologický nástin (způsob uchopení tématu)
- popis dosavadního stavu poznání dané problematiky
- výběrový seznam literatury k tématu
 
- název modulu Kulturních dějin, do něhož se uchazeč hlásí (umístit viditelně na úvodní stranu projektu)
 
Je žádoucí předběžně oslovit potenciálního vedoucího diplomové práce a projekt s ním konzultovat.
Diplomovou práci mohou vést pouze interní zaměstnanci FF UPa s akademickým titulem profesor, docent, doktor (Ph.D.) nebo kandidát věd (CSc.).
vedení KLKS
cs    en    bg    pl    sl
twitter_logo

Manuál literární kultury 2016

Manuál literární kultury ve verzi 2016 stahujte zde 

Web Homér 21

Vokolkovské jaro 2017

Právě vyšlo

Partonyma - nové číslo!!

Studentské sborníky