Get Adobe Flash player

Všestranná poradna pro všechny zájemce o literární tvorbu, nejen beletristickou, ale i publicistickou a vědeckou. Součástí projektu jsou vedle diskuse o tvůrčích problémech rovněž rady a návody k praktickému uplatnění vytvořených prací. Autorská huť je určena všem studentům bez ohledu na obor a na druh překážek, k jejichž odstranění má projekt přispět.

Kontaktujte mne kdykoli na univerzitní emailové adrese antonin.kudlac@upce.cz

PhDr. Antonín Kudláč, Katedra literární kultury a slavistiky FF UPa

 

KREATIVITA BEZ BARIÉR – koučování tvůrčích a uměleckých projektů


V rámci projektu UNIVERZITA BEZ BARIÉR, na němž se podílí také Katedra literární kultury a slavistiky, nabízím zájemcům z řad studentů Fakulty filozofické odbornou spolupráci na jejich literárních, publicistických a jiných tvůrčích produktech.

V případě zájmu o tuto poradenskou službu se na mne obraťte prostřednictvím univerzitního mailu na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , dohodneme pak konkrétní podmínky případné spolupráce, včetně časového rámce.


BYROKRACIE A ADMINISTRATIVA – 0%

ROZVOJOVÁ A RŮSTOVÁ PSYCHOLOGIE – 26%

KREATIVNÍ KOUČOVÁNÍ – 40%

KRITICKÁ LITERÁRNÍ TEORIE – 34%

Mgr. Jiří Studený, Ph.D., Katedra literární kultury a slavistiky FF UPa