Get Adobe Flash player

Všestranná poradna pro všechny zájemce o literární tvorbu, nejen beletristickou, ale i publicistickou a vědeckou. Součástí projektu jsou vedle diskuse o tvůrčích problémech rovněž rady a návody k praktickému uplatnění vytvořených prací. Autorská huť je určena všem studentům bez ohledu na obor a na druh překážek, k jejichž odstranění má projekt přispět.

Kontaktujte mne kdykoli na univerzitní emailové adrese antonin.kudlac@upce.cz

PhDr. Antonín Kudláč, Katedra literární kultury a slavistiky FF UPa