Rozhovor s Petrem Posledním pro Český rozhlas:

https://pardubice.rozhlas.cz/hudba-a-literatura-provazi-petra-posledniho-po-cely-zivot-8439744

 

(foto: Jan Pražák)

AKTUALIZACE - PRODLOUŽENO DO KONCE ČERVNA

23. 9. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,


vedení Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vyvíjí maximální úsilí, aby nastavilo jasná pravidla fungování alternativních forem výuky v právě započatém akademickém roce, který je bohužel hned ve svém úvodu výrazně narušován stále se měnícími epidemiologickými opatřeními. Je téměř nemožné reagovat na takovéto náhlé změny obratem – což vede k politováníhodným zmatkům; ty však nejsou způsobeny naší vinou (viz např. Nařízení Krajské hygienické stanice ze dne 22. 9. 2020, ve kterém byl termín povinného přechodu na distanční výuku změněn z původně ohlášeného čtvrtka 24. 9. již na středu 23. 9. 2020).
Státní a krajské instituce, jejichž nařízeními se naše univerzita a její fakulty musí řídit, nám situaci nijak neusnadňují, ba naopak.


Prosíme Vás o trpělivost. Nadále se budeme ze všech sil snažit (vedení fakulty i všichni její zaměstnanci) provést Vás tímto nelehkým obdobím co nejklidněji, navzdory ne právě šťastným zásahům „vyšší moci“. Tak, aby Vaše studium na FF UPa bylo neblahými vnějšími faktory narušováno co možná nejméně.


Díky za pochopení!

Za vedení FF UPa
Ivo Říha
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj

Vážení studenti HLS,

v sekci Studium-Historicko-literární studia najdete nový formulář na praxe.

Link: https://klks.upce.cz/index.php/studium/historicko-literarni-studia/17-praxe-hls

Mimořádně - z důvodu koronavirového ohrožení byl vedením univerzity posunut termín podávání přihlášek ke studiu do 30. 4. a rovněž byly zrušeny přijímací zkoušky na všechny studijní obory naší katedry.

 

prijimaky2020

 

 

 

 

 

 

 

 

spanilost