Narozena: Cieszyn, PolskoGabi na webKLKS

Bydliště: Praha

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Odborné zaměření:

Polská a česká literatura 2. poloviny 19. a 20. století, ženská otázka a feminismus ve středoevropském kontextu, kulturní dějiny střední Evropy, národní mýty a mytologie v Polsku a v Čechách, středoevropská kinematografie, literární a audiovizuální překlad, komunitní tlumočení.

 Vzdělání:
 Vystudovala etnologii (2005) a slovanskou filologii s češtinou (2006) v rámci programu mezifakultních studií na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni a pětiletý program meziuniverzitního studia „Akademia Artes Liberales“ (2006, http://www.aal.edu.pl/). V roce 2017 na Ostravské univerzitě obhájila disertaci Obrazy macierzyństwa oczyma wybranych czeskich i polskich pisarek przed I wojną światową (obor Literární věda – teorie a dějiny národních kultur).

Zaměstnání:

Na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice působí od roku 2012, od roku 2014 jako interní zaměstnankyně.

V letech 2012 – 2014 pracovala v META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů v Praze na pozici metodičky komunitního tlumočení.

V letech 2006 – 2012 působila jako překladatelka a učitelka polštiny a češtiny pro cizince na volné noze.

Pedagogická činnost na FF UPa:

 • předměty polského modulu:

  Základy polské literatury II.
  Polský jazyk I. – III.
  Praktická jazyková výuka I. – IV.
  Překladatelský seminář – polština
  Praktická jazyková cvičení
  Polský pravopis
  Jazykový seminář – polština
  Kultura polského jazyka
  Psaný a mluvený odborný projev v polštině

 

Výběr z publikační činnosti:

 1. Skoro jako Švejk… Román Kazimierze Sejdy C. k. dezertéři a stejnojmenný film Janusze Majewského jako polská vize rozpadu Rakouska-Uherska, in: Rozpad Rakousko-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. v tisku
 2. Betty Karpíšková przeciwko paragrafowi 144, czyli czechosłowacka walka o dostęp do aborcji w międzywojniu, in: PŁONKA-SYROKA, Bożena, SZLAGOWSKA, Aleksandra, ed. Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. 2, Wybrane problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet w relacji do biologii i kultury. Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2018, s. 89-103. ISBN 978-83-7055-387-6
 3. Jiří Sumín – zapomniana orędowniczka uciśnionych kobiet, in: Studia et Documenta Slavica 2(2)/2017, s. 20-28. ISSN 2544-5634
 4. „Ludzkość z ciała się składa!”, czyli polskie i czeskie literackie obrazy przygotowania dziewcząt do życia w rodzinie na przełomie XIX/XX w., in: SZLAGOWSKA, Aleksandra, ed. Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. 1, Wstęp do badań. Wrocław: Quaestio, 2016, s. 269-291. ISBN 978-83-62571-95-6
 5. Niezamężne matki w XIX wieku na terenie Królestwa Czech. Zarys problematyki, in: WALĘCIUK-DEJNEKA, Beata, ed. Modele kobiecej samotności - panny, wdowy, rozwiedzione. Wydanie pierwsze. Kraków: Aureus, 2015, s. 37-46. Różne odsłony kobiecych światów. ISBN 978-83-60741-81-8
 6. Co Poláky láká v české kultuře, aneb Jak může výuka reálií posilovat stereotypy, in: Nová čeština doma a ve světě, 2/2012, s. 48-55. ISSN 1805–367X
 7. „Vítám vás do kostela, já jsem se dopustila“. Samotne matki w literaturze czeskiej przełomu XIX i XX wieku, in: BAHENSKY, Susanne, ed. m*OST 2010. Oesterreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna, München – Berlin: Peter Lang, 2012, s. 74-80. ISBN 978-3-86688-270-6
 8. „Kiedy kobieta „wychodzi z formy”. Literackie ujęcia fizjologii ciąży na przykładzie „Kaśki Kariatydy” Gabrieli Zapolskiej i „Vzpoury” Boženy Vikovej-Kunětickiej, in: Ciało. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. s. 709-718. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich; t. 9. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3277. Slavica Wratislaviensia, 153. ISBN 978-83-229-3199-8
 9. Vesnické mamičky. Etnologický pohled na mateřství v díle Gabriely Preissové, in: MATONOHA, Jan, ed. Česká literatura v perspektivách genderu: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky Jiná česká literatura (?): [Praha, 28.6.-3.7.2010]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010. s. 105-114. ISBN 978-80-87481-01-1
 10. Dzieciobójstwo w kulturze ludowej (na przykładzie prozy „Její pastorkyňa” Gabrieli Preissovej), in: PŁONKA-SYROKA, Bożena. SZLAGOWSKA, Aleksandra, ed. Zabijać i umierać. Aspekty społeczno-kulturowe, Wrocław: Arboretum 2010, s. 119-137. ISBN 978-83-62563-03-6
 11. Z kart średniowiecznych kronik w przestrzeń mitologii narodowej – opowieść o Libuszy, córce Kroka, in: KUŹMA, Inga, SCHMIDT, Paweł, eds. Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 120-138. ISBN 978-83-7611-580-1
 12. Frantina jako literární realizace modelu trojité bohyně od Roberta Gravese, in: Labyrint ženského literárního světa: sborník z konference pořádané Literární akademií 15.-16.února 2007. Praha: Literární akademie, 2007. s. 216-223. ISBN 978-80-86877-06-8

- editorka/redaktorka:

1. GAŃCZARCZYK, Gabriela. et al. Komunitní tlumočníci ve víru integrace. 1. vydání. Praha: Meta, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2017]. 59 stran. ISBN 978-80-270-2567-1., dostupná také on-line zde: http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/publikace.pdf

2. GAŃCZARCZYK, Gabriela, GROCHOWSKI Piotr. Folklor w dobie Internetu. 1. vydání. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [2009]. 234 stan. ISBN 978-83-231-2384-2

- recenze:

Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich: uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowej” 2008, tom 43, s. 301-304. ISSN 1230-5057.

- populárně naučné články:

1. Dwadzieścia lat zwyczajnego szaleństwa, czyli czeski film po 1989, „Strony. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne”, č. 2(30)/2010, s. 126-132. ISSN 1233-1805

2. Vy Češi Poláky zajímáte. Víte to?, „Mladá fronta. DNES“ 25. 4. 2008, s. D4-D5. ISSN 0323-1941

- překlady (výběr):

Překlady knižní (do polštiny):

 1. SVĚTLÍK, Jan et al. Colours of art: z kolekcji Svetlik Art foundation = from the collection of Svetlik Art Foundation. Sopot: Państwowa Galerie Sztuki, [2017]. 123 stran. ISBN 978-83-8040-033-7.
 2. OLECH, Adam, ed. a OTISK, Marek, ed. Filosofie v provincii = Filozofia na prowincji. Překlad Gabriela Gańczarczyk. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 238 stran. Vzdělanec v provincii = Uczony na prowincji; tomus 3. ISBN 978-80-7464-831-1.
 3. ZÁVODNÁ, Michaela, ed. Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce = Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 189, 205 stran. ISBN 978-80-7464-885-4. Společně s Ilonou Gwóźdź-Szewczenko.
 4. ŠMEHLÍK, Vladimír. Okręg Morawsko-Śląski: przewodnik turystyczny. Wyd. 1. Praha: Freytag & Berndt, 2012. 79 s. ISBN 978-80-87503-12-6. Společně s Jerzym Dziewięckým.
 5. ŠMEHLÍK, Vladimír. Ostrawa: [przewodnik po mieście]. Praga: Freytag & Berndt, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7316-259-7. Společně s Jerzym Dziewięckým.

Také překlady četných vědeckých článků z oblasti humanitních věd do polštiny.

 

Překlady divadelních her (do polštiny):

 1. René Levínský Dotkni se vesmíru a pokračuj / Wciśnij kosmos, by przejść dalej, in: Antologia czeskiego dramatu. V tisku
 2. Karel Čapek – Marek Zakostelecký – Karel František Tománek Dášeňka čili život štěněte / Daszeńka (polská premiéra 16. 9. 2018, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, Radom)
 3. Marek Zakostelecký Czerwony Kapturek – zabawa w teatr / Červená Karkulka v divadelní laboratoři. Vědecká exkurze do tajů divadla. Divadlo na vlstní kůži (polská premiéra 3. 12. 2017, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, Radom)
 4. Petr Zelenka Dabing Street /Dubbing Street (polská premiéra 17. 10. 2014, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice)
 5. Julius Verne – Vít Peřína Tajemniczy zamek w Karpatach / Tajemný hrad v Karpatech (polská premiéra 1. 12. 2013, divadlo Baj Pomorski, Toruń)
 6. Valerie Schulczová – Roman Olekšák Leni
 7. Kateřina Tučková – Dodo Gombár Boginie z Žítkovej / Žítkovské bohyně
 

Překlady filmových scénářů (do polštiny):

 1. Alice Nellis Lidice (2008)
 2. Beata Parkanová Slovo (2018)

Překlad více než 50 filmů pro filmové přehlídky, festivaly, distribuční DVD apod. (do polštiny a češtiny).

Zahraniční stáže:

Erasmus+:

1.-5. 4. 2019 – Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polsko

10. – 14. 4. 2018 – Department od Slavic Studies, Faculty of Philology, Bělehrad, Srbsko

12. – 16. 3. 2018 – Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Wrocław, Polsko

26. – 30. 11. 2017 – Department of Slavic Studies, Faculty of Philology, Bělehrad, Srbsko

20. – 24. 4. 2014 – Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko

Výzkumné pobyty v rámci bilaterální dohody:

8. 8. – 22. 9. 2016 – Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko

5. – 24. 9. 2015 – Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polsko

Jiné:

2.-6. 12. 2019 – Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Wrocław, Polsko v rámci MŠMT Staff MOBILITY

17.-24. 11. 2018 – Department of Slavic Studies, Faculty of Philology, Bělehrad, Srbsko v rámci MŠMT Staff MOBILITY

2008/2009 – Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, dvousemestrální stáž v rámci Visegrad Scholarship Program.

2. 2008 – Masarykova univerzita v Brně – měsíční výzkumná stáž v rámci bilaterální dochody.

13. – 25. 8. 2007 – 26st International Seminar on the Albanian Language, Literature, and Culture, Priština, Kosovo.

OSTATNÍ:

Zvané přednášky:

21. 4. 2018 – Etika komunitního tlumočení z hlediska tvorby etického kodexu a současné praxe, MLADÝ JERONÝM: Etika v překladatelské a tlumočnické profesi, Praha, společně s Mgr. Jiřím Kocourkem

20. 11. 2015 – Teorie a praxe komunitního tlumočení, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

10. 10. 2015 – Komunitní tlumočení cizincům, 3. ročník Setkání tlumočníků 2015, Praha

24. 4. 2015 – Zaczęło się od „Samotnych” – najnowsze kino czeskie, Dni Kultur Słowiańskich 2015. Kolejna twarz Słowiańszczyzny, Opole, Polsko

7. 5. 2014 – Tłumacz w migrującym świecie - tłumaczenia społeczne, Dni Kultur Słowiańskich 2014, Opole, Polsko

11. 3. 2014 – Komunitní tlumočení v českém prostředí, Den s překladem 2014, Ostrava

Workshopy:

23. 4. 2015 – Przekład audiowizualny i tworzenie napisów do filmów, Dni Kultur Słowiańskich 2015. Kolejna twarz Słowiańszczyzny, Opole, Polsko

28. 4. – 1. 5. 2012 – Překladatelské dílny v rámci Kina na hranici, Filmová přehlídka Kino na hranici, Cieszyn – Český Těšín, společně s Mgr. Terezou Vlachovou

 

Další aktivity:

V letech 2007-2015 se aktivně podílela na organizaci Filmové přehlídky Kino na hranici (Cieszyn a Český Těšín). V letech 2009-2015 byla koordinátorkou překladů filmů pro přehlídku.

Od roku 2015 členka Jednoty tlumočníků a překladatelů, od roku 2018 členka Rady Jednoty tlumočníků a překladatelů.

 

 

 

 

 

 

spanilost