Státní zkouška z Kulturně historické slavistiky se skládá ze dvou částí – písemné a ústní.

Písemnou část tvoří

- překlad do slovinského / polského / bulharského jazyka;

- esej ve studovaném jazyce (recenze, sloupek, fejeton).

Ústní část se vztahuje k základním tématům realizovaných přednášek a seminářů. Soupis orientačních tematických okruhů pro ústní část státní zkoušky je ke stažení zde:

NMgr._Studium__statni_zkousky.pdf

 

 

 

 

 

 

spanilost