Nedílnou součástí studia SSEU je semestrální stáž na univerzitě v zemi, odpovídající jazykovému zaměření zvoleného modulu. Realizuje se v letním semestru 2. ročníku prostřednictvím mezinárodního systému Erasmus. Cílem stáže je zdokonalení v jazyce příslušné země, hlubší poznání její kultury a historie.
 
Těmto cílům student uzpůsobuje vlastní studijní plán stáže.
 
Studenti se k pobytu hlásí v období cca od poloviny února do poloviny března (přesný termín se stanovuje celouniverzitně) 1. ročníku vyplněním dokumentů, stanovených pravidly LLP Erasmus (https://studenti.upce.cz/studium/studium-staze/erasmus-stud.html). Prvořadou důležitost má sestavení studijního plánu (Learning Agreement) z nabídky předmětů univerzity, pro kterou se student rozhodne a který schvaluje vedení KLKS. Student si vybírá předměty v celkové hodnotě 30 kreditů a více. Během podzimu obdrží schválení své žádosti o pobytové stipendium a další pokyny k pobytu ze zahraniční univerzity. Rovněž termín začátku stáže se řídí ustanoveními zahraniční univerzity.
 
Po návratu domů budou studentům uznány dosažené kredity plus 5 dalších kreditů za vykonání stáže samotné (zapisuje se jako předmět SEMS).
 
Obvykle je v zahraničí k dispozici tutor (či nějaká obdoba našeho „buddy“ systému), který pomůže v orientaci a se zařizováním administrativních záležitostí. Univerzity často studentům nabízejí také další doprovodný program včetně poznávacích výletů.
 
Univerzity pro jednotlivé moduly
Slovinsko – Univerzita v Mariboru, Univerzita v Lublani, Univerzita v Přímoří, Koper, Univerzita v Nové Gorici
Polsko – Univerzita Opole, Univerzita Mikuláše Kopernika, Toruň, Slezská univerzita, Katowice, nově Univerzita Bialsko Biala
Bulharsko – Univerzita Plovdiv
Chorvatsko - Univerzita v Osijeku
 

 

 

 

 

spanilost