Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti, 
se začátkem akademického roku 2023/2024 vstupují v platnost nové souborné pokyny k bakalářským pracím, které jsou závazné. Veškeré práce odevzdané od 1. 9. 2023 budou hodnoceny podle kritérií, která jsou v těchto pokynech stanovena (rozsah, formální úprava práce atd.).

Souborné pokyny k bakalářským pracím naleznete v příslušné záložce katedrových stránek – nebo zde.

 

KLKS

Burza knih 2023

Mezi slovy   cteni

Gilk

Informace pro 3. ročníky

Vážené studentky, vážení studenti,

připomínáme harmonogram odevzdávání bakalářských prací podle pokynů k předmětu BCPR (které máte k dispozici zde). 

Pro studenty přihlášené k jarnímu termínu SZZk platí tedy následující časový plán: 

  • do 10. 3. předložit vedoucímu práce ke čtení text v konečné podobě (na jehož základě vedoucí udělí souhlas k zapsání zápočtu za BCPR);
  • do 31. 3. odevzdat hotovou vytištěnou práci a její elektronickou verzi. 

 

Další informace k podobě závěrečných prací a jejich odevdzávání najdete zde: https://klks.upce.cz/index.php/studium/historicko-literarni-studia.