Aktuality

Gilk

Informace pro 3. ročníky

Vážené studentky, vážení studenti,

připomínáme harmonogram odevzdávání bakalářských prací podle pokynů k předmětu BCPR (které máte k dispozici zde). 

Pro studenty přihlášené k jarnímu termínu SZZk platí tedy následující časový plán: 

  • do 10. 3. předložit vedoucímu práce ke čtení text v konečné podobě (na jehož základě vedoucí udělí souhlas k zapsání zápočtu za BCPR);
  • do 31. 3. odevzdat hotovou vytištěnou práci a její elektronickou verzi. 

 

Další informace k podobě závěrečných prací a jejich odevdzávání najdete zde: https://klks.upce.cz/index.php/studium/historicko-literarni-studia.

Vážené studentky a vážení studenti druhého ročníku, 

nezapomeňte prosím, že od 1. 1. do 31. 3. běží lhůta pro vybírání a zadávání témat bakalářských prací. Vypsaná témata naleznete ve STAGu. K tématu je potřeba se nejprve přihlásit, následně kontaktujte vyučujícího, který téma vypsal, abyste se společně domluvili na jeho výsledné podobě.

Podrobnější informace k zadávání témat naleznete zde.

burza knih 2022 A41

V pátek 9. prosince bude naše katedra hostit docenta Miloše Sládka, archiváře a editora českých textů doby baroka. 
Srdečně zveme na jeho přednášku věnovanou myšlenkovému světu člověka přelomu 17. a 18. století, která se bude konat od 11:00 v příruční knihovně KLKS v mísnosti EA-12022.  
 
 vudce cesty