Projekt literárněkulturního časopisu TAHY je od roku 2007 realizován na Katedře literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, a to hned od počátku ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart. Základ časopisu proto tvoří oddíl STUDIE A RECENZE (ostatní části časopisu jsou koncipovány jako přílohy, tj. příloha literární, dokumentární), v němž standardně uveřejňujeme kolem pěti odborných článků literárněkulturního zaměření (dobově proměnlivé koncepty literárnosti, ale též teorie tvůrčího psaní a stati slavistické) a obvykle tři rozsáhlejší recenze zaměřené na kritickou reflexi literárněvědných publikací. Odborné zacílení periodika na mapování a analýzu dějin a současnosti zejména české literární kultury (ve středoevropském, respektive slavistickém kontextu) je patrné rovněž na příloze DOKUMENTY, v níž jsou vedle zajímavých příkladů z aktuálního domácího literárního a uměleckého života pravidelně publikovány rozhovory s předními českými literáty (Jáchym Topol, Miloš Urban, Jaroslav Rudiš, Miroslav Huptych, Petra Soukupová aj.).

 

Časopis úspěšně doplňuje samostatná ediční řada EDICE TAHŮ, v níž vycházejí odborné práce zahrnující autory ze širšího okruhu redakce (Petr Poslední, Ivo Říha, Antonín K. Kudláč, Jiří Studený, Šárka Bubíková aj.).

 

Na tvorbě TAHŮ se od začátku podílejí členové Katedry literární kultury a slavistiky pardubické Fakulty filozofické (Petr Poslední, Jiří Studený, Ivo Říha, Antonín Kudláč, Marta Pató aj.), redakce časopisu však rovněž systematicky vyhledává talentované studenty fakulty a poskytuje jim tak možnost zahájit vlastní publikační dráhu na odborném a literárním poli. TAHY trvale spolupracují s pardubickým Střediskem východočeských spisovatelů (Lubomír Macháček, Marcella Marboe, Jan Dvořák, Miloš Vodička, Lukáš Vavrečka aj.), a to prostřednictvím své LITERÁRNÍ PŘÍLOHY, kde ovšem lze nalézt rovněž nové, většinou dosud nepublikované texty dalších českých literárních tvůrců.

 
Aktuální číslo Tahů

Nové číslo literárněkulturní revue TAHY (č. 21–22, ročník 2019) se na stránkách svého atraktivního čtvercového formátu zabývá interdisciplinárním mezižánrem eseje jako analytického, komunikačního a popularizačního nástroje současné (nejen) literární vědy. Původní stati kmenových autorů (Petr Poslední, Jiří Studený, Veronika Janečková) jsou doplněny několika současnými slovinskými texty (Iztok Osojnik, Goran Vojnovič a Primož Repar v překladech Aleše Kozára) a jedním textem maďarským (bergmannovský esej Zsuzsy Takácsové přetlumočený Martou Pató). Dominantu čísla tvoří rozsáhlý, bohatě ilustrovaný kulturněhistorický „esej o eseji“ Claudia Magrise Dunaj z pera Miroslava Kouby.  

 

ISSN: 1802-8195

Tahy - jednotlivá čísla

Edice Tahy

 

Vydavatel: 

Nakladatelství Pavel Mervart

https://www.pavelmervart.cz/

P.O. Box 5
549 41 Červený Kostelec

 

 

 

 

spanilost