Otevřený publikační projekt Tahy je od roku 2007 realizován na Katedře literární kultury a slavistiky, hned od počátku v úzké spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart. Zakladatelem periodika byl tehdejší docent Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Petr Poslední, který se stal i prvním šéfredaktorem.

Od roku 2010 Tahy vedl Jiří Studený, počínaje rokem 2016 se původní literárněkulturní časopis kombinující odborné stati a autorskou tvorbu (mimo jiné ve spolupráci s pardubickým Střediskem východočeských spisovatelů nebo sdruženou ve studentské příloze Lano) změnil v literárněkulturní revue. Současnou poezii a prózu již netiskne a zaměřuje se výhradně na literárněvědnou esejistiku, což představuje koncept dle aktuálních potřeb pracoviště převoditelný do podoby tematicky zaměřených kolektivních monografií (literárněvědných sborníků) editovaných pod gescí ad hoc sestavovaných redakčních týmů.

Po celou dobu existence časopisu se v něm objevoval také doprovodný fotografický materiál (předělové fotografie mezi rubrikami, barevná fotografická příloha) vybíraný z nabídky renomovaných tvůrců pardubického a královehradeckého regionu. Tahy úspěšně doplňuje samostatná Edice Tahy (řídí Ivo Říha) prezentující literárněhistorické a literárněteoretické knižní monografie.

 

 

Dvojčíslo 21–22 literárněkulturní revue Tahy z roku 2019 se na stránkách svého atraktivního čtvercového formátu zabývá interdisciplinárním mezižánrem eseje jako analytického, komunikačního a popularizačního nástroje současné (nejen) literární vědy. 

 

ISSN: 1802-8195

Tahy – jednotlivá čísla

Edice Tahy

 

Vydavatel: 

Nakladatelství Pavel Mervart

https://www.pavelmervart.cz/

P.O. Box 5
549 41 Červený Kostelec