Zveme všechny zájemce na přednášky našich milých hostů z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře.

Doc. Mgr. Juraj Malíček Ph.D.
Guilty pleasure ako výrazová kategória
středa 6. dubna 2022, 14:00
učebna EA 13022

Mgr. Martin Boszorád, Ph.D.
V hmlistej ríši klamu (Mystifikácia v slovenskej ponovembrovej literatúre)
čtvrtek 7. dubna 2022, 13:30
učebna EA 13022

 

 

 

 

 

 

spanilost