Narozena: 15. 6. 1972 

Studia:
 • 2008 - dosud - doktorské studium na Katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

  2001 - 2007 - Plovdivská Univerzita Paisij Hilendarski, studijní obor: Slovanská filologie a Bulharská filologie, ukončena diplomovou zkouškou, diplomová práce Parodie v české středověké literatuře, ukončeno titulem Mgr.

  1986 - 1991 - Střední tiskařská odborná škola Julia Fučíka, Sofie, Bulharsko

 

Kurzy, zahraniční pobyty:

srpen - září 2004 - Letní škola českého jazyka v Českých Budějovicích

letní semestr 2005 - stipendium Erasmus/ Socrates, stipendijní pobyt na Masarykově univerzitě v Brně - jazyková stáž

říjen 2005 - stipendium Ceepus, stipendijní pobyt na Karlově Univerzitě v Praze - jazyková stáž

červenec - srpen 2012: Badatelský pobyt, Narodna biblioteka “Ivan Vazov”, Plovdiv, Bulharsko, Výstup: shromažďování podkladů pro disertační práci

Zaměstnání:
 • 2006 – 2007 Centrum Volného času BIMBO. Pracovní pozice učitelky.

  2007 – 2008 Jazykové centrum BRAJT. Pracovní pozice učitelky bulharského jazyka a literatury pro děti na prvním stupni základní školy.

  2008 – S.R.O. Simex-Trans. Pracovní pozice překladatelky z češtiny.

  2008 – 2012 lektor bulharského jazyka na UPCE

  od 2013 asistent na UPce

 
Odborné zaměření:
 • - česká středověká parodie

  - bulharská literatura 20. století

 
Pedagogická činnost na KLKS:
 • Vyučování a vedení několika kursů bulharštiny; Analýza literárního textu; výběrový seminář Bulharský film a literatura.

 
Výběr z publikační činnost od roku 2001:
 

Bohemistichna sreshta", Ezikov svjat, Blagoevgrad 2007, 3, s. 98.
Slovanské dialogy“, Zahraniční zápisník, Literárněkulturní ročenka Tahy, 2008-2009.
Slavica v české řeči I – III (překlad), In: Slavjanski dialozi, knížka 10-11, rok VII, Plovdiv 2010, s. 258-263.


Přednášky a konference:
účast na studentské vědecké konferenci „Mezduuniversitetska bohemistichna sresta“, 2006 v Blagoevgradu s příspěvkem Středověká česká parodie „Svár vody s vínem jako ideologická parodie“
účast na IV. česko-jihoslovanské konference zaměřené na jihoslovanské jazyky a literatury, konané v Brně na půdě Masarykovy univerzity, květen 2013, s příspěvkem: Film jako pomoc při studiu bulharské literatury.
Grantové projekty:
2009 - Středověké česky a latinsky psané parodie jako historická reflexe sociálně-kulturního kontextu 14. a počátku 15. století, Program rozvojových aktivit FF UPa v rámci specifického výzkumu

 spanilost