Informace o knihovně

Příruční knihovna Historicko-literárních studií na KLKS FF UPCE je knihovnickým pískovištěm, knihovnou a místem setkávání. Najdete ji na 12. patře EA v místnosti 12022.

Založení příruční knihovny inicioval dr. Ivo Říha. Jádro knihovny tvoří publikace, které pro studijní účely věnoval katedře docent Petr Poslední – jehož jméno knihovna nese ve svém latinském názvu Bibliotheca Ultima. Od roku 2016, kdy byla knihovna založena, její fond vzrostl zejména díky dalším darům.

První knihovnicí byla absolventka Historicko-literárních studií a Dějin knižní kultury Mgr. Zuzana Martínková, s jejímž jménem je mimo jiné spojena tradice malování židlí.

V roce vzniku knihovny také poskytla e-Zpravodaji Univerzity Pardubice krátký rozhovor, který připomíná začátek projektu: https://zpravodaj.upce.cz/vzdelavani/2016/prirucni-knihovna/

 

V současné době provoz knihovny zajišťují studenti volitelného předmětu Knihovnické praktikum garantovaného dr. Martou Pató.

Vedle půjčování knih probíhá v rámci výuky praktika také katalogizace a inventarizace fondu a na konci každého semestru také knižní burza a autorská čtení. Součástí práce v knihovně je péče o prostředí knihovny a jejího okolí. Díky tomu například ve 12. patře budovy EA naleznete dvě knihobudky.

Otevírací doba knihovny je závislá na rozvrhu Knihovnického praktika, mimo ni je možné domluvit se na výpůjčce s dr. Martou Pató.

V ZS 2022 je knihovna otevřena každý pátek od 9:00 do 12:00.

 

Knihovna má dvě facebookové stránky.

První patří historii a obsahuje například fotografie z prvního knihovního malování židlí: https://www.facebook.com/prirucniknihovnaklks/?fref=ts 

Funkční a aktualizovaná je tato stránka: https://www.facebook.com/bibliotheca.ultima/, která je propojená se skupinou https://www.facebook.com/groups/811968665832495.

 

Aktuální přírůstkový seznam:

Katalog beletrie 2023
 

Katalog odborné literatury 2023