2. ročník


Ve druhém ročníku studenti vybírají z katedrové nabídky témat bakalářských prací, která bývá zveřejněna během prosince (Stag-Moje studium). Co nejdříve po výběru tématu si student prostřednictvím e-mailu domluví úvodní osobní schůzku s příslušným vedoucím práce (v čase konzultačních hodin).

Vedle témat nabízených vyučujícími mají studenti možnost přicházet i s vlastními nápady (k tomu by však mělo docházet pouze výjimečně – pokud skutečně nebude vyhovovat nic ze zveřejněné nabídky). V takových případech se ovšem předpokládá, že potenciálního vedoucího BP student osloví s jasně vymezeným tématem, precizně formulovaným cílem, nástinem metodologie a se zprávou o dostupnosti relevantní odborné literatury.

Ve stagu se následně k vybranému tématu přihlásí.

Do 15. března musí všichni studenti zajít za vedoucím této práce a dohodnout se na podrobnostech, podle nichž vedoucí práce sám dopracuje a upřesní vlastní zadání. Pokud se student s vedoucím práce osobně nesejde, téma mu nebude zadáno!

Zadané téma se pak před létem bude ze stagu jen tisknout – zajistí paní sekretářka – a studenti si pro něj na podzim zajdou.

Děkanem a vedoucím katedry podepsaný formulář Zadání je součástí vazby bakalářské práce.

 

 

 

 

 

 

spanilost