Narozen: 26. 10. 1971 v Praze

Bydliště: Praha
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Studia:
1993 – 1999 magisterské studium oboru dějepis – občanská výchova, Pedagogická fakulta UK v Praze
2001 rigorosum v oboru dějepis a didaktika dějepisu (PhDr.), tamtéž
2007 - 2011 doktorské studium oboru České a československé dějiny v rámci programu Historické vědy na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze
2011 - 2014 doktorské studium oboru Kulturologie v rámci programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Katedře teorie kultury Filozofické fakulty UK v Praze
 
Zaměstnání:
1996-2001 hlavní redaktor sborníku Marginalia Historica
1998-1999 redaktor překladové literatury nakladatelství BB Art
1998-2007 referent odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR
2000-2001 externí vyučující na katedře teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty UK (přednášky z českých kulturních dějin 19. století)
2002-2007 externí vyučující na katedře tvůrčího psaní a umělecké publicistiky Literární akademie (Soukromé vysoké školy J. Škvoreckého) (seminář tvůrčího psaní z oblasti populární literatury)
2003-2006 externí redaktor nakladatelství Mladá fronta (edice Ikaros)
2007-2009 asistent Katedry historických věd FF UPa
2009-2012 externí redaktor nakladatelství Epocha
2010-2014 asistent Katedry literární kultury a slavistiky FF UPa
od 2015 odborný asistent Katedry literární kultury a slavistiky FF UPa
 
Odborné zaměření:

české kulturní a sociální dějiny 20. století (např. bezvěrectví, "duchovní alternativy" apod.); vývoj české historiografie po roce 1989; dějiny a teorie populární kultury, subkulturní studia

 
Zahraniční pobyty:
Duben 2009 – výuka v rámci programu učitelské mobility LLP/ERASMUS na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Univerzity v Ljubljani, Slovinsko (přednášky z dějin a teorie populární literatury)
Duben 2013 - výuka v rámci programu učitelské mobility LLP/ERASMUS na katedře slavistiky Filologické fakulty Univerzity Opole, Polsko (dějiny české populární literatury, tvůrčí psaní)
Březen 2018 - výuka v rámci programu učitelské mobility LLP/ERASMUS na katedře slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity, Bělehrad, Srbsko (dějiny české fantastiky po roce 1989)
Listopad 2019 - výuka v rámci programu učitelské mobility LLP/ERASMUS na Ústavu literární a umělecké komunikace Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa, Nitra, Slovenská republika (teorie populární kultury)
 
 
Pedagogická činnost na KLKS:
Současná česká próza
Dějiny literární kritiky
Vývoj umělecké kritiky
České národní obrození mytické a legendární I, II
Editorská a nakladatelská práce I, II
Kapitoly z dějin literární fantastiky
Mistři detektivní prózy
Okultistické tendence v moderní české kultuře
Odborný písemný projev
Dějiny populární literatury I, II
Žánry populární literatury
Tvůrčí psaní (populární literatura) I, II
 
Pedagogická činnost jiná:
Přednášky pro veřejnost zejména z oblasti populární kultury, kurzy tvůrčího psaní (vysoké školy, knihovny, kulturní centra, vzdělávací agentury)
 
Výběr z publikační činnosti:
 
Knižní publikace:
odborná literatura:
Příběh(y) Volné myšlenky, Praha 2005. 190 s. ISBN 80-7106-673-7
Literatura přes palubu, Červený Kostelec 2010. 211 s. ISBN 978-80-87378-25-0
Anatomie pocitu úžasu. Česká populární fantastika 1990-2012 v kulturním, sociálním a literárním kontextu, Brno 2016. 224 s. 978-80-7491-764-6.
Barvy černobílého světa. Studie o vybraných žánrech současné české populární literatury, Pardubice 2017. ISBN 978-80-7560-105-6. 
beletrie:
[spoluautorka Petra Andělová] Smrt & potěšení, Praha 2008. 216 s. ISBN 978-80-87027-90-5
Mrtví & neklidní, Praha 2011. 224 s. ISBN 978-80-7425-058-3
Časopisecky:
[Valentin Záhrobský] Úplněk nad (oním) údolím, TAHY 2014, č. 13-14, s. 171-182. ISBN 978-80-7465-134-2, ISSN 1802-8195 
[Martin Friedrich] České calaveras, Partonyma č. 19-20, roč. 5, 2016, s. 29-31. ISSN 1805-8558
[Martin Friedrich] 18 praštěných limericků věčného učitele Martina Friedricha, TAHY 2016, č. 17-18, s. 18-21. ISBN 978-80-7465-248-6, ISSN 1802-8195
 
Editorská činnost:
odborná literatura:
Marginalia Historica I., Praha 1996 [1997].195 s. bez ISBN
Marginalia Historica II., Praha 1997 [1998]. 217 s. ISBN 80-86197-01-8
Marginalia Historica III., Praha 1998 [1999]. 295 s. ISBN 80-86197-11-5
Marginalia Historica IV., Praha-Litomyšl 1999 [2001]. 282 s. ISBN 80-7185-361-5
Pop & brak. Populární literatura v kontextu proměn literární kultury [společně s Jiřím Studeným], Pardubice 2014. 108 s. ISBN 978-80-7395-725-4
beletrie:
2004: Český horor. Praha 2003. 296 s. ISBN 80-204-1075-9
Punk Fiction. Praha 2004. 400 s. ISBN 80-204-1158-5
Orbitální šerloci [společně s Tomášem Němcem]. Praha 2006. 424 s. ISBN 80-204-1488-6
Pod kočičími hlavami [společně s Ondřejem Jirešem]. Praha 2007. 461 s. ISBN 978-80-7254-959-7
Cáry rubáše. Praha 2013. 221 s. ISBN 978-80-7425-161-0
 
Slovníková hesla:
[spoluautorka Helena Mázlová] Horor, in: Dagmar Mocná, Josef Peterka (edd.): Encyklopedie literárních žánrů, Praha-Litomyšl 2004, s. 253-258.
Svaz občanů bez vyznání, in: Jiří Knapík, Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, Praha, Academia 2011, s. 899-900. ISBN 978-80-200-2019-2
 
Články a studie:
Barokní texty v knižních soupisech Josefa Váchala, in: Antonín K. K. Kudláč (ed.): Marginalia Historica I., Praha 1996 [1997], s. 115-128.
Váchal bibliofil a jeho knihovna, in: H. Pavelková, P. Vetterová (edd.): Knihovna Josefa Váchala. Soupis, Praha 1998, s. 1-6.
Boje a polemiky Katolické moderny, in: Roman Musil, Aleš Filip (edd.): Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907), Praha 2000, s. 104-127.
Zdeněk Kalista a Volná myšlenka (Poznámka k historikově duchovnímu vývoji), in: Ivo Navrátil (ed.): Zdeněk Kalista a kulturní historie. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 6, Semily 2000, s. 43-48.
Volná myšlenka mezi socialismem a laickou církví, Dějiny a současnost č. 1, roč. XXIII, 2001, s. 28-32.
Německé pověsti z Kašperských Hor ve sbírce Gustava Jungbauera, in: Vladimír Horpeniak, Zdeňka Řezníčková (edd.): Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V. (Historie – místopis – literatura), Sušice a Kašperské Hory 2001, s. 152-157.
„Hukot vně korbele…“ Stolní společnost jako komunikační prostředí (na příkladu Akademie flekovské), in: Kateřina Bláhová (ed.): Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 234-246.
Staronoví hledači Absolutna. Některé duchovní alternativy na sklonku 19. století, in: Zdeněk Hojda, Roman Prahl (edd.): Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha 2003, s. 97-106.
[spoluautorka Milena Bartlová] Dějiny ještě nikdy nebyly tak děsivé!, in: Milena Bartlová (ed.): Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha 2003, s. 150-158.
„Tajemno, hrůzno, mužno, pitoreskno i směšno…“ (Pokus o obnovení Rodokapsu na sklonku 20. století), in: Michal Jareš, Pavel Janáček a Petr Šámal (edd.): Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha 2005, s. 213-225. 
Odvážní mužové a ženy ve fantaskních světech. Současná česká literární fantastika, Host č. 2, roč. XXIII, 2007, s. 30-33.
Dobrodružství ve věku páry. Devatenácté století jako popkulturní inspirace, Dějiny a současnost č. 3, roč. XXIX, 2007, s. 19-21.
Pekelníkova víra. Josef Váchal, Volná myšlenka a něco o dřevorytcových náboženských názorech, in: Marcel Fišer (ed.): Josef Váchal – Sborník ze sympozia v Klatovech. Klatovy 2007, s. 35-43.
Ve službách onoho světa. Autorské a vydavatelské aktivity Karla Sezemského v letech 1897-1936, TAHY 2008, s. 67-73.
Soustružník versus soukromé očko aneb Jaroslav Velinský a drsná škola, Slovenská literatúra, č. 5-6, roč. 56, 2009, 451-459.
Zrození vypravěče z ducha velkoměsta, in: Pavel Renčín: Beton, kosti a sny. Praha 2009, s. 195-200.
„Před ním leží mocná sfinga…“ Čeští dekadenti a okultismus, Dějiny a současnost č. 2, roč. XXXIII, 2011, s. 41-43.
Drsný chlapík z Pragokovu. Ozvuky americké detektivky v díle Jaroslava Velinského, Dějiny a současnost č. 12, roč. XXXIII, 2011, s. 40-43.
Nová fantastika, Portál české literatury (http://www.czechlit.cz/nova-literatura/nova-fantastika/), 22. 11. 2011
Čechy hrůzné – existují vůbec? Několik poznámek k situaci českého literárního hororu po roce 1989, in: Strach a hrôza. Podoby hororového žánru (edd. I. Taranenková, M. Jareš), Bratislava 2011, s. 69-74.
Z poliček zábavy, TAHY 2011, č. 7-8, s. 135-143.
Vědcové a fantasti. K historicko-teoretické reflexi české populární fantastiky po roce 1989, in: Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru (edd. I. Taranenková, M. Jareš), Bratislava 2012, s. 99-108.
Zábava přísným okem viděná, Partonyma č. 7-8, 2013, s. 7-8.
Rozličné chuti hrůzy, Partonyma č. 10-11, 2014, s. 3-4.
Výzkum populární literatury v Čechách po roce 1989. Stav a perspektivy, in: Pop & brak. Populární literatura v kontextu proměn literární kultury (edd. A.K.K. Kudláč, J. Studený), Pardubice 2014, s. 7-14.
Kontinuita diskontinuity. Nástin vývoje české populární fantastiky po roce 1989, TAHY 2014, č. 13-14, s. 15-28.
Role a masky dra Krejzyberda, in: Dr. Krejzyberd: Varných konvic sten. Červený Kostelec 2015, s. 61-65.
Od romantické literátky k energické policistce. Konstrukce ženských postav v prózách Daniely Mičanové, in: Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury (edd. I. Říha, J. Studený), Pardubice 2015, s. 142-154.
Historikerstreit ve Středozemi, iLiteratura.cz, 5. 4. 2016 (http://www.iliteratura.cz/Clanek/36305/slechta-vladimir-tajemstvi-morie-2)
Návrat historismu v rouše postmoderny, in: Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka (edd. M. Čížek, A. K. K. Kudláč, L. Velek, V. Vlnas, J. Vykoukal), Praha 2017, s. 143-153.
Subkultura českých fanoušků populární fantastiky v sociokulturních proměnách po roce 1989, Slavistički studii (Skopje) 17, 2017, s. 191-205.
Česká žánrová literatura (sci-fi a fantasy), CzechLit, 7. 12. 2018 (https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-zanrova-literatura-sci-fi-a-fantasy/)
Participační hra a pocit zázraku. Poznámky k numinózně-kooperativnímu modelu populární kultury, Český lid 105, 2018, 4, s. 425-440.
Fanfiction jako jeden z prostředků (pop)kulturní komunikace, Art Communication & Popculture 5, 2019, č. 1-2, s. 41-52. 
 
Rozhovory:
Jsem kantor, ne prorok. Rozhovor se Stanislavem Komárkem o historii, literatuře a cestách za poznáním, Dějiny a současnost č. 5, roč. XXV, 2003, s. 37-40.
Někdy musíte strašně přehánět. Rozhovor s Milošem Urbanem o psaní knih, krajině a politice, Dějiny a současnost č. 2, roč. XXVI, 2004, s. 41-44.
Školství má dva hlavní problémy – učitele a žáky. Rozhovor o škole a dějepisu s Veronikou Válkovou, Dějiny a současnost č. 3, roč. XXVI, 2004, s. 48-50.
Mám z toho dobrý pocit, ale finance žádné… (rozhovor s Václavem Florianem), Host č. 3, roč. XXI, 2005, s. 29-31.
Exkurze jako konceptuální umění. Rozhovor s Václavem Cílkem o proměnách krajiny, odříznutí od historie a angažovaném psaní, Dějiny a současnost č. 10, roč. XXVII, 2005, s. 25-27.
Literatura dává dějinám netoliko tvar. Rozhovor s Patrikem Ouředníkem o paměti, utopiích a historickém románu, Dějiny a současnost č. 6, roč. XXVIII, 2006, s. 18-20
Jako bych oživovala mrtvé… Rozhovor s překladatelkou Alenou Bláhovou, Host č. 7, roč. XXII, 2006, s. 37-38.
Tíhnu k idyle. Rozhovor s Milošem Urbanem, TAHY 2010, č. 5-6, s. 145-148
Máme tu nejspíš nové podivuhodné kouzelníky. Rozhovor s Viki Shockem, TAHY 2015, č. 15-16, s. 67-70.
 
Další aktivity:
Člen výkonné redakční rady literárněkulturní ročenky TAHY (Pardubice)
Člen komise pro státní bakalářské zkoušky studijního oboru Sdružená uměnovědná studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

 spanilost