Narozen: 25. 6. 1976

Studium

1996 – 2003 studium historie na FF UK v Praze

2000 – 2004 studium rusistiky na ÚSVS FF UK v Praze (nedokončeno)

2003 – 2007 doktorandské studium oboru slovanské literatury na ÚSVS FF UK v Praze

2021 – habilitační řízení na FF UK, obor slavistika

Odborné zaměření

dějiny Slovanů v raném středověku, slovanská archaická a lidová kultura, kulturní, sociální a politické dějiny slovanských národů, překlady odborné a umělecké literatury z ruštiny, staroruštiny a polštiny

Zaměstnání

2003 – 2008 redaktor Encyklopedie českých dějin v Historickém ústavu AV ČR

2008 – 2010 knihovník, Slovanská knihovna v Praze

2011 – 2022 odborný asistent na UPce

od 2022 docent na Katedře literární kultury a slavistiky FF UPa

Pedagogická činnost na KLKS

úvod do slavistiky, slovanská etnogeneze, dějiny Polska, dějiny Slovinska, dějiny Chorvatska, dějiny Bulharska, polská kultura a společnost, dějiny filmu ve slovanských zemích, základy polské literatury

Bibliografie:

Monografie:

1. Perun: bůh hromovládce. Sonda do slovanského archaického náboženství, nakladatelství Pavel Mervart, edice Russia Altera, Praha – Červený Kostelec 2009, ISBN 978-80-86818-82-5.

2. Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika, Nakladatelství Pavel Mervart, edice Pro oriente, Červený Kostelec 2014. 279 s. ISBN 978-80-7465-119-9.

3. Svatí a hříšníci. Staroruská literatura 11. – 12. století, Nakladatelství Pavel Mervart, edice Pro oriente, Červený Kostelec 2015. 280 s. ISBN 978-80-7465-164-9.

4. Kyjevská Rus. Dějiny – kultura – společnost, Nakladatelství Pavel Mervart, edice Russia Altera, Červený Kostelec 2019. 720 s. ISBN 978-80-7465-413-8.

kolektivní monografie

1. Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty, nakladatelství Pavel Mervart, edice Russia Altera, Praha – Červený Kostelec 2009, ISBN 978-80-86818-43-6, část Život a doba knížete Monomacha, s. 61-133. [spoluautoři: P. Gkantzios-Drápelová, M. Příhoda, H. Nykl, K. Sládek]

2. Kateřina Hloušková – Jitka Komendová – Michal Řoutil – Michal Téra – Zbyněk Vydra: Dějiny Ruska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, ISBN 978-80-7422-324-2, s. 504, kapitola „Kyjevská Rus“, s. 7-39.

Články a studie:

1. Synkretismus na Rusi, in: Na hranicích textu. Úvahy, postřehy a souvislosti...mezi texty, Vladimír Svatoň (ed.), Pardubice 2003, s. 9-25.

2. Raně středověké slovanské kronikářství – pokus o analýzu některých pohanských motivů, KUDĚJ – časopis pro kulturní dějiny, 2005/1-2, s. 3-18 // upravená verze in: Svět literatury – časopis pro novodobé literatury, 28, 29, 30/2004, s. 7-25.

3. Slovanská identita v raném středověku, in: Slovanství ve středoevropském prostoru – iluze, deziluze, realita, sborník Pardubické konference (22.-24. dubna 2004), Dominik Hrodek a kol.(ed.), Praha 2005, s. 53-60.

4. Etymologické souvislosti jmen staroruských pohanských božstev, in: Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, 2005/74/sešit1, s. 1-24.

5. Sandžak – kondenzovaná balkánská realita postmoderní éry (spolu s J. Pelikánem a T. Chrobákem), in: Navýchod, 2005/3, s. 8-11.

6. Staroruští volchvové a jejich souvislosti s indoevropskými a euroasijskými duchovními tradicemi, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy, Marek Příhoda (ed.), Praha 2005, s. 13-47.

7. Prokopiova relace o víře starých Slovanů, in: Konference mladých slavistů I. Slavistika dnes: trendy a perspektivy, Filippovová D. (ed.), Praha 2005, s. 113-118.

8. Chazaři – stručný životopis jedné zapomenuté říše, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti, Hanuš Nykl (ed.), Praha – Červený Kostelec 2006, s. 15-35.

9. Lex a religio v archaickém myšlení (Na slovanském materiálu), in: Rýžoviště zlata a doly drahokamů. Sborník pro Václava Huňáčka, Michal Řoutil, Věra Lendělová (edd.), Praha-Červený Kostelec 2006, s. 301-316.

10. Volkh Vseslavyevich: The Typological Relations of a Hero-Magus, in: Prague Perspectives (II). A New Generation of Czech East European Studies, Lukáš Babka, Petr Roubal (edd.), Prague 2007, s. 13-38.

11. Kult proroka Eliáše v slovanské lidové kultuře, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2007/1, s. 205-220.

12. Sakaliba aneb Slovanští otroci v muslimském prostředí raného středověku, in: Navýchod 2008/1, s. 14-16.

13. Islám ve východní Evropě, in: Navýchod 2008/2, s. 11-13.

14. Tatarští muslimové v polsko-litevském státě, in: Navýchod 2008/3, s. 14-15.

15. Islám a balkánští Slované, in: Navýchod 2008/4, s. 18-20.

16. Dvojvěří a synkretismus ve východoslovanském prostoru, in: Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, 2008/77, sešit 4, s. 367-383.

17. Smerdi – zapomenutý termín raně středověké slovanské společnosti, in: Slovanský přehled, 2013/3-4, s. 217-237.

18. Elita a ideologie. Tři generace sovětských historiků v pěti portrétech, in: Tahy. Literárně kulturní časopis, Pardubice 2013, s. 40-55.

19. Slovanské archaické náboženství, in: Velká Morava a počátky křesťanství, Pavel Kouřil (ed.), Archeologický ústav akademie věd Brno, Brno 2014. ISBN 978-80-86023-53-3, s. 40-45.

20. Archaic Slavic Religion, in: Great Moravia and the Beginnings of Christianity, Pavel Kouřil (ed.), Archeologický ústav akademie věd Brno, Brno 2014. ISBN 978-80-86023-54-0, s. 42-48.

21. Etnogeneze Slovanů: staré a nové otázky a spory, in: Theatrum Historiae: Univerzita Pardubice 2017 (20), ISSN 1802-2502, s. 271-297.

22. Starożytna religia Słowian, in: Wielkie Morawy/Great Moravia. Muzeum Początków Państwa Polskiego i Trigłów – Pokazy Historyczne, Gniezno – Szczecin 2017. 400 s., s. 39-47.

23. Korutanský nastolovací obřad a přemyslovský mýtus, in: Theatrum historiae: Univerzita Pardubice 2019 (24), ISSN 1802-2502, s. 9-39.

24. Ustav knížete Vladimíra a jeho místo ve staroruské církevně právní tradici, in: Parrésia: revue pro východní křesťanství 2018 (12), ISSN 1802-8209, s. 51-67.

25. Přehlížený rozkol – velké schizma roku 1054 a slovanský svět v raném středověku, in: Kouba M. – Říha I. – Sokolović D., „Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!“ Slovanská tématika mezi filologií a historiografií, Pardubice 2020, s. 28–45.

26. Idea uherské státnosti a Slované středověkých uherských kronikářských textech, in: Porta Balcanica, ročník XII/2021, šíslo 1–2, ISSN 1804-2449, s. 53–66.

Recenze:

1. Historie stále ve službě ideologie. – výstava Střed Evropy kolem roku 1000 (spolu s Pavlem Cechlem), in: Právo 8.6. 2002.

2. Christianstvo v stranach Vostočnoj, Jugovostočnoj i centraľnoj Jevropy na poroge vtorogo tysjačeletija, B. N. Florja (red.), Moskva 2002, in: Byzantonoslavica, 2003/1, s. 288-292.

3. Franklin Simon, Writing, Society and culture in Early Rus, c. 950 – 1300, in: Byzantinoslavica, 2003/1, s. 302-305.

4. Mišin Je. D., Slavjane v islamskom mire v raneje srednevekov´je, in: Slovanský přehled, 2005/1, s. 98-100.

5. Drška Václav, Picková Dana, Dějiny středověké Evropy, Praha 2004, in: Slovanský přehled, 2005/2, s. 296-297.

6. Lutovský Michal, Petráň Zdeněk, Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví, Libri, Praha 2004, in: Dějiny a současnost, 2005/3, s. 45-46.

7. Kosmova kronika česká, překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, Paseka, Praha – Litomyšl 2005, in: Dějiny a současnost, 2005/6, s. 47.

8. Maiello Giuseppe, Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, in: Dějiny a současnost, 2005/12, s. 45-46.

9. Toločko P. P., Kočevyje narody stepej i Kijevskaja Rus´, in: Slovanský přehled, 2006/1, s. 99-102

10. Agranovič S. Z., Stefanskij Je. Je., Mif v slove: prodloženije žizni. Očerni po mifolingvistike, izdateľstvo Samarskoj gumanitarnoj akademii, Samara 2003, in: Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, 2006/75, s. 83-85

11. Maiello Giuseppe, Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, in: Český lid. Etnologický časopis, 2006/93/3, s. 329-331.

12. Hrabová Libuše, Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, Veduta, České Budějovice 2006, in: Dějiny a současnost, 2007/4, s. 47.

13. Sommer Petr, Svatý Prokop. Z počátku českého státu a církve, Vyšehrad, Praha 2007, in: Dějiny a současnost, 2007/8, s. 46.

14. Ćošković P., Crkva bosanska u XV. stoljeću, Sarajevo 2005, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, nakladatelství Pavel Mervart, 2009, ISBN 978-80-87378-20-5.

15. Fenomen „krstjani“ u srednjevjekovnoj Bosni i Humu, Sarajevo 2005, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, nakladatelství Pavel Mervart, 2009, ISBN 978-80-87378-20-5.

16. Zbíral D., Největší hereze. Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, Praha 2007, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství,, nakladatelství Pavel Mervart 2009, ISBN 978-80-87378-20-5.

17. Jidášovo evangelium, z koptštiny přeložil a úvodem, komentáři a rejstříky opatřil Marek Dospěla, Praha 2006, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, nakladatelství Pavel Mervart, 2009, ISBN 978-80-87378-84-7.

18. Komendová J., Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské středověké legendy, Praha 2011, in: Studia Mediaevalia Bohemica, 2011/3, s. 334, ISSN 1804-0977.

19. Sinnicyna N., Odysea Maxima Řeka. Itálie – Athos – Moskevská Rus, přel. Komendová J., nakladatelství Pavel Mervart 2013, 276 s., ISBN 978-80-7465-056-7; in: Dějiny a současnost, 2013/9.

20. Daniel O., Bigbít nebo turbofolk. Představy imigrantů z bývalé Jugoslávie, Antropoweb: Praha 2013, 158 s.; in Tahy. Literárně kulturní časopis, Pavel Mervart: Pardubice 2014, s. 82-84.

21. Putna Martin C., Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity, Vyšehrad: Praha 2015, 336 s. ISBN 978-80-7429-534-8, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství,, nakladatelství Pavel Mervart 2014/8, ISBN 978-80-7465-150-2/ISSN 1802-8209, s. 595-610.

22. Šimon Polský, Putování 1608-1610. Cestopis a kronika arménského poutníka, Košťálová Petra (ed. et trans.), Praha: Argo 2016, ISBN 978-80-257-1934-3, in: Theatrum Historiae: Univerzita Pardubice 2017 (20), ISSN 1802-2502, s. 340-343.

23. Friedl, Jiří – Jurek, Tomasz – Řezník, Miloš – Wihoda, Martin, Dějiny Polska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 690 s. ISBN 978-80-7422-306-8, in: Theatrum Historiae: Univerzita Pardubice 2018 (22), ISSN 1802-2502, s. 231–234.

24. Dynda Jiří, Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních, Scriptorium, Praha 2019, 407 s., ISBN 978-80-88013-87-7, in: Studia Mediaevallia Bohemica 2019 (11), ISSN: 1804-0977, s. 128–129.

25. Květina Jan, Mýtus republiky. Identita a politický diskurz raněnovověké polské šlechty, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart 2019, 720 s., ISBN 978-80-7465-412-1, in: Český časopis historický, sv. 118, č. 3, 2020, s. 757–760.

Překlady:

1. Sociální koncepce Ruské pravoslavné církve, nakladatelství Pavel Mervart, edice Pro Oriente, Praha – Červený Kostelec 2009, ISBN 978-80-86818-91-7.

2. Ivanov S. A., Byzantské misie. Je možné učinit z barbara křesťana?, nakladatelství Pavel Mervart, edice Pro oriente, Praha – Červený Kostelec 2012, ISBN 978-80-87378-45-8.

3. Pančenko A. M., Metamorfózy ruské kultury. Výbor statí a esejů, nakladatelství Pavel Mervart, edice Russia Altera, Praha – Červený Kostelec 2012, ISBN 978-80-7465-007-9 (spolu s Michalem Řoutilem, Jitkou Komendovou a J. Kolárem).

4. Florja B., Církevní rozkol a slovanský svět ve 13. století, nakladatelství Pavel Mervart, edice Pro oriente, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2014, ISBN 978-80-7465-097-0.

5. Turilov A. A., Osudy nejstarších slovanských literárních památek ve středověkých národně regionálních tradicích, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 7/2014, s. 323-340, ISBN 978-80-7465-100-7.

6. Makarova Jelena, Friedl, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017, ISBN 978-80-7465-251-6.

7. Filimonov Viktor, Andrej Tarkovskij. Skutečnost a sny o domově, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2018, ISBN 978-80-7465-361-2.

8. Andrejev Daniil, Korespondence, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2018, ISBN 978-80-7465-363-6.

9. Szymański Karol, Kritická recepce filmu Král Šumavy v Polsku, in: Petr Kopal a spol., Král Šumavy: komunistický thriller, Academia-Ústav pro studium totalitních režimů-nakladatelství Casablanca, Praha 2019, s. 106–127. ISBN 978-80-88292-23-4.

Poezie:

1. Téra M., Šestodněv, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016, ISBN 978-80-7465-241-7.

2. Téra M., Ikonostas, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2021, ISBN978-80-7465-449-7.

 

 

 

 

 

 

spanilost