Narozen: 25. 6. 1976

Studium

1996 – 2003 studium historie na FF UK v Praze

2000 – 2004 studium rusistiky na ÚSVS FF UK v Praze (nedokončeno)

2003 – 2007 doktorandské studium oboru slovanské literatury na ÚSVS FF UK v Praze

Odborné zaměření

dějiny Slovanů v raném středověku, slovanská archaická a lidová kultura, kulturní, sociální a politické dějiny slovanských národů, překlady odborné a umělecké literatury z ruštiny

Zaměstnání

2003 – 2008 redaktor Encyklopedie českých dějin v Historickém ústavu AV ČR

2008 – 2010 knihovník, Slovanská knihovna v Praze

od 2011 odborný asistent na UPce

Pedagogická činnost na KLKS

úvod do slavistiky, slovanská etnogeneze, dějiny Polska, dějiny Slovinska, polská kultura a společnost, současnost a reálie Polska, současnost a reálie Bulharska

Monografie:

Perun: bůh hromovládce. Sonda do slovanského archaického náboženství, nakladatelství Pavel Mervart, edice Russia altera, Praha – Červený Kostelec 2009.

Články a studie:

 1. Synkretismus na Rusi, in: Na hranicích textu. Úvahy, postřehy a souvislosti...mezi texty, Vladimír Svatoň (ed.), Pardubice 2003, s. 9-25.

 2. Raně středověké slovanské kronikářství – pokus o analýzu některých pohanských motivů, KUDĚJ – časopis pro kulturní dějiny, 2005/1-2, s. 3-18 // upravená verze in: Svět literatury – časopis pro novodobé literatury, 28, 29, 30/2004, s. 7-25.

 3. Slovanská identita v raném středověku, in: Slovanství ve středoevropském prostoru – iluze, deziluze, realita, sborník Pardubické konference (22.-24. dubna 2004), Dominik Hrodek a kol.(ed.), Praha 2005, s. 53-60.

 4. Etymologické souvislosti jmen staroruských pohanských božstev, in: Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, 2005/74/sešit 1, s. 1-24.

 5. Staroruští volchvové a jejich souvislosti s indoevropskými a euroasijskými duchovními tradicemi, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy, Marek Příhoda (ed.), Praha 2005, s. 13-47.

 6. Prokopiova relace o víře starých Slovanů, in: Konference mladých slavistů I. Slavistika dnes: trendy a perspektivy, Filippovová D. (ed.), Praha 2005, s. 113-118.

 7. Chazaři – stručný životopis jedné zapomenuté říše, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti, Hanuš Nykl (ed.), Praha – Červený Kostelec 2006, s. 15-35.

 8. Lex a religio v archaickém myšlení (Na slovanském materiálu), in: Rýžoviště zlata a doly drahokamů. Sborník pro Václava Huňáčka, Michal Řoutil, Věra Lendělová (edd.), Praha-Červený Kostelec 2006, s. 301-316.

 9. Volkh Vseslavyevich: The Typological Relations of a Hero-Magus, in: Prague Perspectives (II). A New Generation of Czech East European Studies, Lukáš Babka, Petr Roubal (edd.), Prague 2007, s. 13-38.

 10. Kult proroka Eliáše v slovanské lidové kultuře, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2007/1, s. 205-220.

 11. Dvojvěří a synkretismus ve východoslovanském prostoru, in: Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, 2008/77, sešit 4, s. 367-383.

 12. Život a doba knížete Monomacha, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty, Praha-Červený Kostelec 2009.

Recenze:

 1. Christianstvo v stranach Vostočnoj, Jugovostočnoj i centraľnoj Jevropy na poroge vtorogo tysjačeletija, B. N. Florja (red.), Moskva 2002, in: Byzantonoslavica, 2003/1, s. 288-292.

 2. Franklin Simon, Writing, Society and cultur in Early Rus, c. 950 – 1300, in: Byzantinoslavica, 2003/1, s. 302-305.

 3. Mišin Je. D., Slavjane v islamskom mire v raneje srednevekov´je, in: Slovanský přehled, 2005/1, s. 98-100.

 4. Drška Václav, Picková Dana, Dějiny středověké Evropy, Praha 2004, in: Slovanský přehled, 2005/2, s. 296-297.

 5. Lutovský Michal, Petráň Zdeněk, Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví, Libri, Praha 2004, in: Dějiny a současnost, 2005/3, s. 45-46.

 6. Kosmova kronika česká, překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, Paseka, Praha – Litomyšl 2005, in: Dějiny a současnost, 2005/6, s. 47.

 7. Toločko P. P., Kočevyje narody stepej i Kijevskaja Rus´, in: Slovanský přehled, 2006/1, s. 99-102

 8. Agranovič S. Z., Stefanskij Je. Je., Mif v slove: prodloženije žizni. Očerni po mifolingvistike, izdateľstvo Samarskoj gumanitarnoj akademii, Samara 2003, in: Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, 2006/75, s. 83-85

 9. Maiello Giuseppe, Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, in: Český lid. Etnologický časopis, 2006/93/3, s. 329-331.

 10. Hrabová Libuše, Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, Veduta, České Budějovice 2006, in: Dějiny a současnost, 2007/4, s. 47.

 11. Sommer Petr, Svatý Prokop. Z počátku českého státu a církve, Vyšehrad, Praha 2007, in: Dějiny a současnost, 2007/8, s. 46.

 12. Ćošković P., Crkva bosanska u XV. stoljeću, Sarajevo 2005 – Fenomen „krstjani“ u srednjevjekovnoj Bosni i Humu, Sarajevo 2005 – Zbíral D., Největší hereze. Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, Praha 2007, in: Parrésia. Revue pro východní křesťantví, 2009.

 13. Jidášovo evangelium, z koptštiny přeložil a úvodem, komentáři a rejstříky opatřil Marek Dospěla, Praha 2006, in: Parrésia. Revue pro východní křesťantví, 2009.

Překlady:

Sociální koncepce Ruské pravoslavné církve, Praha – Červený Kostelec 2009.

Florja B., Církevní rozkol a slovanský svět ve 13. století, nakladatelství Pavel Mervart, edice Pro oriente, připraveno pro tisk.

Ivanov S. A., Byzantská misie. Je možné učinit z barbara křesťana?, nakladatelství Pavel Mervart, edice Pro oriente, připraveno pro tisk

Andrejev D. L., Korespondence. Drobné prózy, nakladatelství Pavel Mervart, edice Agora, připraveno pro tisk

 

 

 

 

 

 

spanilost