Narozen: 11. srpna 1975 v OpočněSparta

Bydliště: Střelecká 880, 500 02 Hradec Králové

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Studia:

Vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.: 2001, PhDr.: 2004). Tamtéž – v Ústavu české literatury a literární vědy – absolvoval doktorské studium dějin a teorie literatury (Ph.D.: 2009). Oborová specializace: literární historie; česká literatura 19.–21. století.

 
 

Zaměstnání:

Na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice působí od roku 2004. Přednáší zde dějiny české literatury, vede semináře zaměřené na písemnictví 19. a 20. století.

V letech 2000 – 2006 vyučoval český jazyk a literaturu na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. V letech 2006 – 2009 tamtéž vedl literární semináře.

 

Pedagogická činnost na FF UPa:

  • Česká literární kultura 19. století

  • Česká literární kultura 20. století

  • Česká drobná próza mezi světovými válkami

  • Český meziválečný román

  • Literatura ve filmu I

  • Úloha českého spisovatele ve společnosti 19. století

  • Obraz venkova v české literatuře 19. a 20. století

  • Žena v české literatuře 19. stoletíPublikační činnost:

- monografie (autor):

• (spolu s Milenou Lenderovou, Miroslavem Koubou a Alešem Kozárem) "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí..." České kuchařské knihy v 19. století. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017, 532 s. ISBN 978-80-7465-298-1.

Možnosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012, 240 s. ISBN 978-80-7465-035-2.


- monografie (editor + člen autorského koletktivu):

• (spolu s Blankou Jedličkovou, Milenou Lenderovou a Miroslavem Koubou) Krajiny prostřených i prázdných stolů II. Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2017, 331 s. ISBN 978-80-7560.087-5.

• (spolu s Jiřím Studeným) Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2015, 234 s. ISBN 978-80-7395-959-3.

Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. TORST, Praha 2013, 396 s. ISBN 978-80-7215-451-7.

• (spolu s Miroslavem Koubou a Dagmar Magincovou) Kontexty propagandy. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2012, 350 s. ISBN 978-80-7395-515-1.

- monografie (editor):

Jáchym Topol: Výstup Jižní věží. Výbor z publicistiky. TORST, Praha 2018, 591 s. ISBN 978-80-7215-573-6.

(spolu s Janem Šulcem a Lukášem Prokopem) S iniciálami V. V. Studie, vzpomínky, korespondence, dokumenty. PNP, Praha 2018, 364 s. ISBN 978-80-87376-50-8.

• (spolu s Blankou Jedličkovou, Milenou Lenderovou a Miroslavem Koubou) Krajiny prostřených i prázdných stolů I. Evropská gastronomie v proměnách staletí. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2016, 345 s. ISBN 978-80-75-60-026-4.

- studie v časopisech a sbornících; kapitoly v kolektivních monografiích:

• Komentář. In SVĚTLÁ, Karolina. Vesnický román. Nadační fond Česká knižnice ÚČLK FF UK - Ústav pro českou literaturu AV ČR - Host, Praha - Brno 2019, s. 199-230. ISBN 978-80-7577-997-7.

• S městem za zády. Sémantika prostoru v noční práci. In TOPOL, Jáchym. Kouzelná země. Národní divadlo, Praha 2019, s. 64-76. ISBN 978-80-7258-688-2. Upravená verze starší studie (původně in Souvislosti 2/2002).

• Autorský subjekt v paratextech českých kuchařských knih první poloviny 19. století. In JEDLIČKOVÁ, Blanka, LENDEROVÁ, Milena, KOUBA, Miroslav, ŘÍHA, Ivo (eds.). Krajiny prostřených i prázdných stolů II. Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2017, s. 185-208. ISBN 978-80-7560.087-5.

• ...a do konce představení krvácet nepřestane. In LAGRONOVÁ, Lenka. Jako břitva (Němcová). Národní divadlo, Praha 2016, s. 8-22. ISBN 978-80-7258-561-8. V upravené podobě též in Dějiny a současnost 2/2020.

• Svůj i cizí Jáchym Topol. In Studia Slavica XIX/2, 2015, s. 73-82. ISSN 1803-5663.

• Recepce tvorby Petry Hůlové v českém kritickém diskurzu. In ŘÍHA, Ivo - STUDENÝ, Jiří (eds.). Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2015, s. 166-192. ISBN 978-80-7395-959-3.

• Milostný motiv ve službách národně-výchovné tendence (K české próze 2. poloviny 19. století). In KOUBA, Miroslav, MAGINCOVÁ, Dagmar, ŘÍHA, Ivo (edd.). Kontexty propagandy. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2012, s. 78-84. ISBN 978-80-7395-515-1.

• Výlety, útěky a návraty na místa zhanobení. In Jáchym Topol. Výlet k nádražní hale / A Trip to the Train Station. Plus, Praha 2011, s. 45-50; publikováno též v angličtině (Trips, Escapes, and Returns to Places of Disgrace by Ivo Říha; překlad Alex Zucker), tamtéž, s. 113-119. ISBN 978-80-259-0087-1.

• Východoevropská tematika v díle Jáchyma Topola. Slavia Occidentalis 68/2011. Wydawnictvo PTPN, Poznań 2011, s. 81-85. ISBN 978-83-7654-189-1; ISSN 0081-0002.

• Recepce próz Karoliny Světlé aneb „Dobře se to čte“. Český jazyk a literatura, roč. 61 / 2010-2011, č. 3, s. 112-117. ISSN 0009-0786.

• Kódy české literární komunikace (K problému funkce paratextu v díle Karoliny Světlé). Tahy 2010: Literárněkulturní ročenka. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010, s. 7-15. ISBN 978-80-87378-57-1; ISSN 1802-8195.

• Karolina Světlá a „ženská otázka“. In LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena, BUREŠOVÁ, Jana, MAUR, Eduard (eds.). Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, s. 543-551. ISBN 978-80-7106-988-1.

• (spolu s Milenou Lenderovou) Účel světí prostředky – mystifikace a pravda. In LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena, BUREŠOVÁ, Jana, MAUR, Eduard (eds.). Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, s. 531-538. ISBN 978-80-7106-988-1.

• Kudy ke světovosti (Karolina Světlá jako kritická čtenářka). Dějiny a současnost 9/2009, s. 35-37. ISSN 0418-5129.

• Svoloč, parchanti, psychopati, synové kurev a cizinců. (Ke knihám Jáchyma Topola Noční práce, Kloktat dehet a Supermarket sovětských hrdinů). Tahy 2008: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2008, s. 100-108. ISBN 978-80-86818-75-7; ISSN 1802-8195; publikováno též in ŘÍHA, Ivo (ed.). Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Torst, Praha 2013, s. 243-252.

• Zpráva o realitě a tvůrčí osobnost (K otázce podílu tradovaného vyprávění na genezi raných próz Karoliny Světlé). In Perla v hrubé kazajce (Sborník příspěvků z konference věnované drobné české próze druhé poloviny 19. století). Klatovy 2005, s. 21-25. ISBN 80-239-5468-7.

• Východiska tvorby: reálný model – reálný zdroj – tvůrčí osobnost (K problematice geneze próz Karoliny Světlé). In: Ztěžklá křídla snů, Literární archiv Památníku národního písemnictví 35-36/2003-2004, s. 135-150. ISBN 80-85085-68-2.

• Modalita projevů existenciálního myšlení v próze (Jean-Paul Sartre: Nevolnost, Egon Hostovský: Cizinec hledá byt). Prométheus 25/2004, Univerzita Hradec Králové, s. 52-59.ISSN 1211-8400.

• S městem za zády (K pojetí prostorovosti v Noční práci Jáchyma Topola). Souvislosti 2/2002, s. 211–217. ISSN 0862-6928.

 

- recenze:

• Mezi dvěma pojetími realistické literatury (Martin Hrdina: Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858-1891). In Česká literatura 3/2017, s. 448-454. ISSN 0009-0468.

• Víc než jen jízda vtipnou kaší (Eva Turnová: Turnový háj 1,2). In Tahy 2014. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2014, s. 78-81. ISBN 978-80-7465-134-2; ISSN 1802-8195.

• "Ženy. Ženy! Ženy!! Ženy!!!" a čůrající chlapi. (Božena Němcová: Babička; Divadlo Na Fidlovačce, 2013) In Tahy 2013. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, s. 57-63. ISBN 978-80-87378-68-7; ISSN 1802-8195.

• Topolovo hledání (V)východu. In Tahy 2009: Literárněkulturní ročenka. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009, s. 235-240. ISBN 978-80-87378-03-8; ISSN 1802-8195; publikováno též in ŘÍHA, Ivo (ed.). Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Torst, Praha 2013, s. 253-259.

• Pitínského Babička – jaká snad mohla být, ale není. In Tahy 2008: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2008, s. 123-126. ISBN 978-80-86818-75-7; ISSN 1802-8195.

• Diskuse nejen o Babičce (Sborník o době, životě a díle Boženy Němcové). Dějiny a současnost 3/2007, s. 8. ISSN 0418-5129.

• Hledání interpretačního klíče (Nella Mlsová: Člověk na rozhraní. Příspěvek k interpretaci prozaického díla Jaroslava Havlíčka). In Tahy 2007: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2007, s. 162–164. ISBN 978-80-86818-86-6; ISSN 1802-8195.

• Božena Němcová. Život – dílo – doba (Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7. – 8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové). Theatrum historiae 2, Pardubice 2007, s. 376 – 379. ISBN 978-80-7395-027-9, ISSN 1802-2502.


- jiné:

• Štěstí se dá naučit (Rozhovor s Evou Turnovou). In Tahy 2014. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2014, s. 161-169. ISBN 978-80-7465-134-2; ISSN 1802-8195.

• (spolu s Martou Pató) Kniha musí umět s dítětem vyrůst (Rozhovor s literárním historikem a editorem Petrem Šrámkem). In Tahy 2013. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, s. 116-120. ISBN 978-80-87378-68-7; ISSN 1802-8195.

• Ohně dvacátýho století se spekly (Sleeve note na CD Jáchym Topol: Cesta do Bugulmy). Český rozhlas 2007; Za tratí 2009 ve spolupráci a Radioservisem a. s.

• (spolu s Dagmar Magincovou) Je to jen rock´n´roll… (Rozhovor s Tonym Ducháčkem). Tahy 2009: Literárněkulturní ročenka. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009, s. 97-104. ISBN 978-80-87378-03-8; ISSN 1802-8195.

• (spolu s Petrem Posledním) Hradecké Odcházení (Rozhovor s Andrejem Krobem). Tahy 2009: Literárněkulturní ročenka. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009, s. 105-109. ISBN 978-80-87378-03-8; ISSN 1802-8195.


Řešené grantové projekty:
https://www.upce.cz/user/694/23C046E5-D78F-406E-AE86-12277E67C0E0

Zahraniční pracovní pobyty:
Slovinsko (Univerzita v Lublani, 2008)
Polsko (Opolská univerzita, 2012)
Slovinsko (Univerzita v Lublani, 2013)
Srbsko (Bělehradská univerzita, 2015)
Polsko (Opolská univerzita, 2016)
Srbsko (Bělehradská univerzita, 2017)
Srbsko (Bělehradská univerzita, 2018)

Další odborné a jiné pracovní aktivity:

Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj (od 11/2019)

Předseda Ediční rady FF UPa
Místopředseda Rady studijních programů FF UPa

Koordinátor akademických a studentských zahraničních mobilit na KLKS FF UPa

Vedoucí odborný redaktor knižní Edice TAHY (nakl. Pavel Mervart)

Editorská a redaktorská činnost (externí spolupráce s nakl. TORST, Argo aj.)

Odborné přednášky pro veřejnost (Krajská knihovna Pardubice aj.)


Interview pro Český rozhlas Pardubice

 spanilost