Narozen: 22. 2. 1960js19
Bydliště: Hradec Králové
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Své účty na Twitteru i Facebooku zrušil

Studia:
 • 1984 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (český jazyk - angličtina)
 • 1998 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (rozšiřující studium základy společenských věd)
 • 2009 uzavřel obhajobou práce Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní doktorandské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra dějin české literatury a teorie literatury, školitel prof. Petr A. Bílek
 
Zaměstnání:
 • 1985-1992 Obchodní akademie a Střední hotelová škola Turnov
 • 1992-2001 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Předměty angličtina, anglická konverzace, český jazyk a literatura, základy společenských věd, literární seminář, seminář základů společenských věd.

 • Od roku 2001 Katedra historických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, od založení až do současnosti Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty Filozofické UPa.
 
Odborné zaměření:
 • Tvůrčí psaní a psychologie kreativity, rétorika a motivační práce
 
Pedagogická činnost na KLKS:
 • Tvůrčí psaní
 • Teorie literatury a interpretace textu
 • Rétorika
 • Motivační publikace v současné literární kultuře
 

Selected publications:

Poetry books:

* Lotosové zajetí. Červený Kostelec 2004, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN 80-86818-02-0.

* Zase básně. Červený Kostelec 2008, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN 978-80-86818-74-0.

* Krejzyber: Myslet jako auto. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011, ISBN 978-80-87378-74-8.
* Dr. Krejzyber: S  lotosem za pasem. ISBN 978-80-7465-054-3, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013.
* Dr. Krejzyberd: Varných konvic sten. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, ISBN 978-80-7465-178-6.

Anthologies:
* Antologie české poezie. II. Díl (1986-2006)
. Dybbuk, Praha 2007, s. 220-21, ISBN 978-80-86862-30-9.
* Nejlepší české básně 2009. Host, Brno 2009, s. 71, ISBN 978-80-7294-335-7.

Monographs:
* STUDENÝ, Jiří: Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní. / Language Dramas. Theory of Literature and Creative Writing Practice. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010, 227 s., ISBN 978-80-87378-34-2.

* STUDENÝ, Jiří: Povytažený dráp. Eseje o tvůrčím psaní. / Claw Pulled Out. Essays on Creative Writing. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016, 153 s., ISBN 978-80-7465-247-9.

Books editor:
* KUDLÁČ, Antonín, K. K. – STUDENÝ, Jiří (eds.): Pop a brak. Populární literatura v kontextu proměn literární kultury / Pop and Junk Fiction. Popular Literature in the Contexts of Literary Culture Changes. Vydavatelství Univerzity Pardubice 2014, ISBN 978-80-7395-725-4.
* ŘÍHA, Ivo – STUDENÝ, Jiří (eds.): Sedm statečných a spol.. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury / The Magnificent Seven et al. Prose Written by Women in Contemporary Czech Literary Culture. Pardubice, Vydavatelství Univerzity Pardubice 2015, ISBN 978-80-7395-959-3.

Chapters in collective monographs:
* Tvůrčí psaní a šamanismus / Creative writing and shamanism, resp. Báseň jako mandala duše / Poem as a mandala of soul, in: FIŠER, Zbyněk (ed.): Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole / Creative Writing – University Key Competence. Sborník příspěvků z mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21.-23. října 2005 na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno 2005, Doplněk, s. 128-135, resp. 169; ISBN 1081-293-2005.

* Možnosti prostoru v tvůrčím psaní. Metodický esej / Space possibilities in creative writing, in: ELIÁŠOVÁ, Viera – KOČANOVÁ, Mária – LACKO, Ivan (eds.): Na stope slovám. Príručka tvořivého písania pre učitěľov slovenského jazyka a literatúry / In the Footsteps of Words. Handbook of Creative Writing for Slovak Language and Literature Teachers. Štátny pedagogický ústav, British Council Slovakia, Bratislava 2007, s. 120-126, ISBN 978-80-89225-35-4.

* Metodika důvěry. Metadovednosti v tvůrčím psaní / Methodology of trust. Metaskills in creative writing, in: MALÝ, Radek (ed.): Metody výuky Tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát. / Methods of Creative Writing Teaching or How in Bohemia We Teach to Write. Sborník z kolokvia pořádaného Literární akademií (Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého). Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), Praha 2013, s. 49-54, ISBN 978-80-86877-61-7.
* Je populární manažerská literatura propagandou pozdního kapitalismu?/ Is popular management literature the propaganda of late capitalism?, in: KOUBA, Miroslav – MGINCOVÁ, Dagmar –Ř ÍHA, Ivo (eds.): Kontexty propagandy / Contexts of Propaganda, Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2012, s. 308-3012, ISBN 978-80 7395-515-1.

* Prozaický debut Jany Šrámkové z pohledu tvůrčího psaní. Intertextuální výzvy a variace / Prosaic debut of Jana Šrámková from creative writing perspective, in: ŘÍHA, Ivo – STUDENÝ, Jiří (eds.): Sedm statečných a spol., Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury / The Magnificent Seven et al. Prose Written by Women in Contemporary Czech Literary Culture. Pardubice, Vydavatelství Univerzity Pardubice 2015, s. 155-165, ISBN 978-80-7395-959-3.

* Impulzy populární literatury v tvůrčím psaní / Popular literature impulses in creative writing, in: KUDLÁČ, Antonín, K. K. – STUDENÝ, Jiří (eds.): Pop a brak. Populární literatura v kontextu proměn literární kultury / Pop and Trash. Popular Literature in the Contexts of Literary Culture Changes. Vydavatelství Univerzity Pardubice 2014, s. 81-85, ISBN 978-80-7395-725-4.

Studies and articles:
* Organické principy v tvůrčím psaní. Ekologie sebereflexe a sebetvorby / Organic principles in creative writing. Ecology of Self-reflection and creation . Bohemica litteraria 17 / 2014 / 2 s. 131-139, ISSN 1213-2144.
* Za hranice kultur. Pocta Alanu W. Wattsovi /Behind the culture borders. Tribute to Alan W. Eatts, in: GULOVÁ, Lenka – ŚTĚPAŘOVÁ, Ema (eds.): Multikulturní výchova v teorii a praxi / Multicultural Education in Practice. Brno 2004, Masarykova univerzita, s. 77-81, ISBN 80-86633-14-4.

 spanilost