Cílem povinné praxe studentů historicko-literárních studií je propojení teoretické výuky s praktickými zkušenostmi na pracovištích korespondujících svým zaměřením s obsahem a metodami bakalářského studia HLS.

Předpokládáme zapojení do tvůrčích, komunikačních a projektových aktivit kulturních středisek, redakcí novin a časopisů, managementu nakladatelství, knihoven a muzeí, včetně institucí poskytujících internetové služby. O průběhu praxe si studenti vedou podrobný deník praxe, který je spolu s dalšími doklady (hodnocením kvality praxe pracovníkem organizace, vytvořenými texty, články aj.) podkladem závěrečného pohovoru (Jiří Studený) předcházejícímu udělení zápočtu.

Vykonání praxe je doporučeno na období mezi druhým a třetím ročníkem, respektive na ZS třetího, zápis zápočtů probíhá ve zkouškovém období ZS třetího ročníku.   Studenti vyhledávají vhodná pracoviště samostatně, jejich schválení podléhá rozhodnutí vedení KLKS (Jiří Studený). Rovněž samostatně vyřizují vlastní pracovní smlouvu (viz), kterou odevzdávají ke schválení na sekretariátu KLKS.

Povinná praxe HLS má dvě základní formy, souvislou v trvání čtyř pracovních týdnů a průběžnou, která je šestitýdenní. Pracovní doba a konkrétní náplň práce jsou v kompetenci příslušného zaměstnavatele, musí se však v každém případě řídit odpovídajícími, aktuálně platnými pracovně- právními předpisy.

 

https://klks.upce.cz//images/studium/praxe_bc.pdf

 

 

 

 

 

 

spanilost